Pan Halippa, un poet cu „Flori de pârloagă”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
616 15
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-28 13:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09(478) (35)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2128)
SM ISO690:2012
BURLACU, Alexandru. Pan Halippa, un poet cu „Flori de pârloagă”. In: Philologia, 2021, nr. 2(314), pp. 31-44. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Pan Halippa, un poet cu „Flori de pârloagă”

Pan Halippa, a Poet with „Flori de pârloagă”

DOI:https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).03
CZU: 821.135.1.09(478)

Pag. 31-44

Burlacu Alexandru
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 16 august 2021


Rezumat

This article examines the poetry of Pan Halippa, who, like Alexei Mateevici or Ion Buzdugan, started from a special understanding of the canons of poetics. The Bessarabian poets of the Union generation, as well as the Ardelians on the other side of Romanianism, were constantly concerned with the national idea, the ardent ethics, the continuation of a trenchant direction of direct, mimetic poetry based on the way of transfiguration classicizing convention, the poetics of sight, the transitive language. In an essentialized formula, Halippa’s poetry is an adaptation of romanticism to samanatorism.

În acest articol este examinată poezia lui Pan Halippa, care, ca și Alexei Mateevici sau Ion Buzdugan, a pornit de la o înțelegere aparte a canoanelor poeticității. Poeții basarabeni din generația Unirii, ca şi ardelenii de la cealaltă margine a românismului, au fost preocupați constant de ideea națională, de eticul ardent, de continuarea unei direcții tranșante a poeziei directe, mimetice care să aibă la baza modalității de transfigurare convenția clasicizantă, poetica văzului, limbajul tranzitiv. Într-o formulă esențializată, poezia lui Halippa este o adaptare a romantismului la sămănătorism.

Cuvinte-cheie
minor poet, eclectic poetics, occasional poetry,

poet minor, poetică eclectică, poezie ocazională