Contabilitatea impozitului pe profit în viziunea SNC „Cheltuieli”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
495 45
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-16 10:09
SM ISO690:2012
GUŢAN, Viorica. Contabilitatea impozitului pe profit în viziunea SNC „Cheltuieli”. In: Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale, 6-7 iulie 2015, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2015, Secț. 4-6, pp. 22-26. ISBN 978-9975-132-35-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 4-6, 2015
Conferința "Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale"
Bălți, Moldova, 6-7 iulie 2015

Contabilitatea impozitului pe profit în viziunea SNC „Cheltuieli”


Pag. 22-26

Guţan Viorica
 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 6 august 2021


Rezumat

The implementation of new accounting regulations requires finding methods for counting the income tax in accordance with the national accounting standards and general ledger accounts. According to § 34-36 of National Accounting Standards «Expenses», the business entities may use two methods for accounting the corporate income tax: the current or deferred method. In our opinion, when choosing the method of accounting for income tax we must apply several accounting principles such as «materiality» and “consistency”.

Cuvinte-cheie
contabilitate, impozit pe profit, metoda impozitului curent, metoda impozitului amânat.