Valorificarea principiilor educației muzicale în predarea viorii în instituția de învățământ
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
77 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.036:787.1 (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1045)
Muzică (939)
SM ISO690:2012
CUCULSCHI, Victoria. Valorificarea principiilor educației muzicale în predarea viorii în instituția de învățământ. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 106-109. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888889
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Valorificarea principiilor educației muzicale în predarea viorii în instituția de învățământ

Application of the principles of music education in teaching the violin in the educational institution


DOI: 10.5281/zenodo.4888889
CZU: 373.036:787.1
Pag. 106-109

Cuculschi Victoria
 
Şcoala de arte "A. Stârcea", Chișinau
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

În articol este examinată problema privind respectarea principiilor educației muzicale de către cadrele didactice care predau vioara. Sunt analizate principiile educației muzicale fondate de I.Gagim, din perspectiva predării instrumentului vioara. La fel se conturează importanța parteneriatului educațional, deoarece fără impicarea părinților în studiul muzicii și al viorii acțiunile educative ale profesorului eșuează.

The article examines the issue of respect for the principles of music education by teachers who teach the violin. The principles of music education founded by I.Gagim are analysed from the perspective of teaching the violin instrument. The importance of the educational partnership is also outlined because without involving the parents in the study of music and violin, the teacher's educational actions fail.

Cuvinte-cheie
educaţie muzicală, principiile educației muzicale, parteneriat educaţional,

music education, principles of music education, educational partnership