Concept configuration of the discursive approach of the literary text
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
67 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-24 12:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81`42 (10)
Lingvistică. Limbi (3139)
SM ISO690:2012
GERLOVAN, O.; CIORBA-LASCU, Tatiana. Concept configuration of the discursive approach of the literary text. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 101-105. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888856
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Concept configuration of the discursive approach of the literary text

Configurația conceptului de abordare discursivă a textului literar


DOI: 10.5281/zenodo.4888856
CZU: 81`42
Pag. 101-105

Gerlovan O.1, Ciorba-Lascu Tatiana2
 
1 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau,
2 Moldova Tiraspol State University
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

The article addresses the issue of defining the concept of the discursive approach of the literary text. At the same time, it highlights the necessity and topicality of the discursive approach of the literary text which can be seen as an optimal way of textual analysis aiming at the integration of all the components of the communicative competence. In this regard, the discursive approach requires an extension of the text reception focusing on the socio-cultural and pragmatic dimensions. The study presents some theoretical models of discursive practices that favour the discursive approach of the literary text as well.

În articol este abordată problematica privind definirea conceptului de abordare discursivă a textului literar. Totodată, este evidențiată necesitatea și actualitatea abordării discursive a textului literar care poate fi definită ca o modalitate optimă de analiză textuală vizând integrarea tuturor componentelor competenței de comunicare. În acest sens, abordarea discursivă impune o extindere a receptării textului, focusându-se pe dimensiunea socioculturală și pragmatică. Studiul prezintă, de asemenea, câteva modele teoretice ale unor practici discursive care încurajează abordarea discursivă a textului literar.

Cuvinte-cheie
literary text, approach, discourse, configuration, pragmatics, discursive practice,

text literar, abordare, discurs, configurație, pragmatică, practică discursivă