Aplicarea tehnicilor de lectură eficientă în vederea comprehensiunii textului literar folosind strategii și aplicații moderne atât în predarea tradițională, cât și în predarea online
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
89 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-17 22:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3 (411)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1045)
SM ISO690:2012
ANTIP, Crina Ramona. Aplicarea tehnicilor de lectură eficientă în vederea comprehensiunii textului literar folosind strategii și aplicații moderne atât în predarea tradițională, cât și în predarea online. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 80-85. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888836
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Aplicarea tehnicilor de lectură eficientă în vederea comprehensiunii textului literar folosind strategii și aplicații moderne atât în predarea tradițională, cât și în predarea online

Applying efficient reading techniques in order to understand the literary text using modern strategies and applications, both in traditional and online teaching


DOI: 10.5281/zenodo.4888836
CZU: 373.3
Pag. 80-85

Antip Crina Ramona
 
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Dacă în anii 2000 predarea asistată de calculator era doar un deziderat, un șir de dezbateri și repere teoretice, două decenii mai târziu acest context a devenit unul obișnuit și nu ne vom mai putea închipui o oră de curs care să fie total lipsită de prezența acestor mijloace informaționale, de noile tehnologii inserate în scenariul didactic, devenit, astfel, mai mult sau mai puțin provocator.

If in the 2000s computer-assisted teaching was just a desideratum, a series of debates and theoretical landmarks, two decades later, this context became commonplace and we can no longer imagine an hour of class that would be completely deprived of these information means, of the new technologies inserted in the didactic scenario, thus becoming more or less provocative.

Cuvinte-cheie
provocare, metode, învăţământ tradiţional, învăţământ online, lectură,

challenge, Methods, traditional education, online education, reading