Configurații ale dezvoltării motivației pentru autoformare la cadrele didactice în contextul valorificării TIC în activitatea didactică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
72 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-27 10:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.13:159.947.5:004 (1)
Educație (8716)
Psihologie (1889)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2328)
SM ISO690:2012
EREMEI-BEREZOVSCHI, Ana. Configurații ale dezvoltării motivației pentru autoformare la cadrele didactice în contextul valorificării TIC în activitatea didactică. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 43-47. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888582
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Configurații ale dezvoltării motivației pentru autoformare la cadrele didactice în contextul valorificării TIC în activitatea didactică

Configurations of the development of the motivation for teachers' self-learning in the context of ICT use in the teaching activity


DOI: 10.5281/zenodo.4888582
CZU: 371.13:159.947.5:004
Pag. 43-47

Eremei-Berezovschi Ana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2021


Rezumat

Modelul unui profesor valoros este descris ca un bun cunoscător al domeniului şi al disciplinei pe care o predă. Dezvol-tarea motivației pentru autoformare este determinată de preocuparea cadrelor didactice de a identifica acele aspecte ale activităţii sale care necesită ameliorări. Nevoia de a se perfecţiona continuu, de a corespunde noilor cerințe educaționale, de a învăța din experienţa sa şi a altora îl determină pe profesor să găsească noi căi şi mijloace de reproiectare şi optimizare a propriei activităţi, de promovare a unui sistem de valori în concordanţă cu idealul educaţional.

The model of a valuable teacher is described as a good expert in the domain and the discipline they teach. The development of motivation for self-training is determined by the concern of teachers to identify those aspects of its activity that need improvement. The need to continuously improve, to meet the new educational requirements, to learn from their and others’ experience determines the teacher to find new ways and means to redesign and optimise their own activity, to promote a value system in accordance with the ideal of education.

Cuvinte-cheie
motivaţie, autoformare, competenţă, performanțe, dezvoltare profesională, persistenţă motivaţională,

motivation, self-training, competence, performance, independent development, motivational persistence