Principles of non-formal adult education from perspective of permanent education
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
128 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-24 14:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
374.7:378.126 (1)
Instrucție și educație în afara școlii. Continuarea educației. Educație permanentă (101)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1655)
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Carolina. Principles of non-formal adult education from perspective of permanent education. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 24-32. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888328
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Principles of non-formal adult education from perspective of permanent education

Principiile educaţiei nonformale a adulţilor din perspectiva educaţiei permanente


DOI: 10.5281/zenodo.4888328
CZU: 374.7:378.126
Pag. 24-32

Ţurcanu Carolina
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2021


Rezumat

This article addresses the issue of the evolution of principles regarding adult learning and education as an important segment of permanent education/lifelong learning. Emphasis is placed on the peculiarities of non-formal adult education: continuing professional training, general culture training (personal development), training community and civic partici-pation skills. In relation to these particularities, the principles of adult learning and education are analysed and developed, but also some suggestions for valorising on these principles are proposed in the design of adult learning and education process.

În articol este pusă în discuție problema ce vizează evoluţia principiilor cu referire la învăţarea şi educaţia adulţilor ca segment important al educaţiei permanente/ educaţiei pe parcursul întregii vieţi. Accentul fiind pus pe particularităţile educaţiei nonformale a adulţilor: formarea profesională continuă, formarea culturii generale (dezvoltarea personală) formarea competenţelor de participare comunitară şi civică. În raport cu aceste particularităţi sunt analizate şi dezvoltate principiile învăţării şi educaţiei adulţilor, fiind propuse și unele sugestii de valorificare a acestor principii în proiectarea procesului de învăţare şi educaţie a adulţilor.

Cuvinte-cheie
adult education, non-formal education, permanent education, lifelong learning, continuing professional training, personal development,

educaţia adulţilor, educaţie nonformală, educaţie permanentă, educaţie pe parcursul întregii vieţi, formare profesională continuă, dezvoltare personală