Fundamente psihopedagogice ale educației adulților în contextul învățământului non-formal
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
104 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-20 11:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.3:374.7 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2359)
Instrucție și educație în afara școlii. Continuarea educației. Educație permanentă (101)
SM ISO690:2012
BLÂNDUL, Valentin Cosmin. Fundamente psihopedagogice ale educației adulților în contextul învățământului non-formal. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 10-17. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4883208
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Fundamente psihopedagogice ale educației adulților în contextul învățământului non-formal

Psychopedagogical fundamentals of adult education in the context of non-formal education


DOI: 10.5281/zenodo.4883208
CZU: 37.015.3:374.7
Pag. 10-17

Blândul Valentin Cosmin
 
Universitatea din Oradea
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2021


Rezumat

Problema educaţiei adulţilor a reprezentat una dintre cele mai importante provocări cu care s-au confruntat sistemele educaţionale din diferite ţări ale lumii. Pe de o parte, acest lucru a fost determinat de progresul informaţional, tehnologic, cultural, dar şi al aspiraţiilor, fapt ce a făcut ca tot mai mulţi oameni să îşi dorească să aprofundeze studiile formale obli-gatorii. Pe de altă arte, pentru a face faţă competiţiei din ce în ce mai intense, mulţi oameni au fost nevoiţi să se perfec-ţioneze în domeniile lor de activitate. Însă, adulţii nu mai învaţă la fel ca şi copiii, ceea ce înseamnă că strategiile didac-tice utilizate în cazul lor trebuie să fie oarecum diferite de cele din şcoli. Astfel, un loc aparte în formarea adulţilor îl are educaţia non-formală, mult mai flexibilă şi adaptată atât nevoilor lor educaţionale, cât şi particularităţilor de învăţare ale acestor persoane. În acest studiu ne propunem să facem o analiză a specificului de învăţare la vârsta adultă şi să identi-ficăm locul şi rolul strategiilor didactice non-formale pentru reuşita întregului proces educaţional.

The issue of adult education has been one of the most important challenges of the education systems in different parts of the world. On the one hand, this was caused by the informational, technological, cultural progress, but also of the aspirations which made more and more people want to deepen the compulsory formal studies. On the other hand, in order to face the increasingly intense competition, many people had to further develop in their fields of activity. But adults no longer learn in the same way as children do, which means that the teaching strategies used in their case must be somewhat different from those applied in schools. Thus, non-formal education has a special place in the training of adults; it is much more flexible and adapted both to their educational needs and to the learning particularities of these people. In this study we aim to make an analysis of the specifics of adult learning and to identify the place and role of non-formal teaching strategies for the success of the entire educational process.

Cuvinte-cheie
educaţia adulţilor, învăţământ non-formal, învățământ formal, fundamente psihopedagogice, moti-vația învățării,

adult education, non-formal education, formal education, psycho-pedagogical foundations, learning motivation