Jocul didactic – metodă de eficientizare a procesului de cunoaştere la lecţiile de fizică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
63 0
SM ISO690:2012
CUŞNIRIUC, Marina. Jocul didactic – metodă de eficientizare a procesului de cunoaştere la lecţiile de fizică. In: Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăMaterialele colloquia professorum din 12 oct. 2012. Ediţia 3, 12 octombrie 2012, Bălți. Bălţi: Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2014, pp. 58-62. ISBN 978-9975-50-135-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediţia 3, 2014
Conferința "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2012

Jocul didactic – metodă de eficientizare a procesului de cunoaştere la lecţiile de fizică


Pag. 58-62

Cuşniriuc Marina
 
Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți
 
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2021


Rezumat

The didactic game facilitates the process of assimilation, fixing and consolidation of knowledge, promotes the development and formation of balanced cognitive structures. In Physics the didactic game is an activity that allows combining different types of tasks in a uniform formula. The learner processes the information building his own knowledge. The pupil becomes an active participant in solving problems, applying in new, different and varied situations the previously assimilated information and "getting" in this way new knowledge and learning experience.

Cuvinte-cheie
physics, Didactic game, physics game, measurement unit, physics riddles, physicists