Managementul culturii în contextul educației preșcolare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
95 0
SM ISO690:2012
PELEVANIUC, Ludmila. Managementul culturii în contextul educației preșcolare. In: Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăMaterialele colloquia professorum din 12 oct. 2012. Ediţia 3, 12 octombrie 2012, Bălți. Bălţi: Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2014, pp. 44-50. ISBN 978-9975-50-135-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediţia 3, 2014
Conferința "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2012

Managementul culturii în contextul educației preșcolare


Pag. 44-50

Pelevaniuc Ludmila
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2021


Rezumat

Managerial culture is one of the most evident dimensions of human culture. One of the important indices of the society is its state since the progress of the humanity is determined by the role of culture in vital activity of a society as well as activity in manage-rial and pedagogical spheres.

Cuvinte-cheie
managerial culture, managerial communication, managerial skills