Coeziunea socială și încrederea în instituții ca factori de modernizare a Republicii Moldova în epoca globalizării
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
103 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-03 08:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[316.334+316.454.4](478) (1)
Structură socială. Societatea ca sistem social (759)
Procese sociale. Dinamică socială (403)
SM ISO690:2012
MOCANU, Ion. Coeziunea socială și încrederea în instituții ca factori de modernizare a Republicii Moldova în epoca globalizării. In: Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană.Studiu sociologic. Vol.1, 30 iunie 2020, Chișinău/Odessa. Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 2021, pp. 89-102. ISBN 978-9975-157-26-1..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană.
Vol.1, 2021
Conferința "Феномен солідарності і соціальної згуртованості в Україні та Республіці Молдова: нові виклики та контексти"
Chișinău/Odessa, Moldova, 30 iunie 2020

Coeziunea socială și încrederea în instituții ca factori de modernizare a Republicii Moldova în epoca globalizării

Social cohesion and trust in institutions as factors for the modernization of the Republic of Moldova in the age of globalization

CZU: [316.334+316.454.4](478)

Pag. 89-102

Mocanu Ion
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2021


Rezumat

The radical changes characterized by social transformation, by the transition of society to other forms of coexistence and interaction contribute to the genesis of a new approach to the place and role of social cohesion in the modern world. In this context, there are new accents in the relationship between the state and society. Acquiring a more dynamic and interdependent character, social transformations place the individual interests of the subjects at the forefront. Although the individual is the key component of social cohesion, there are other important elements of this multiaspectual phenomenon.

Cuvinte-cheie
Social cohesion, trust, Institutions, development model, modernization, globalization