Educația incluzivă premisă de sporire a calității formării profesionale a cadrului didactic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
163 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-29 23:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
376:371.123 (1)
Educația, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învățământ special (399)
SM ISO690:2012
CUCER, Angela. Educația incluzivă premisă de sporire a calității formării profesionale a cadrului didactic. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale. Vol. 6, 26 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 54-60. ISBN 978-9975-76-323-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 6, 2021
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 26 februarie 2021

Educația incluzivă premisă de sporire a calității formării profesionale a cadrului didactic

CZU: 376:371.123

Pag. 54-60

Cucer Angela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2021