Jocul didactic în formarea reprezentărilor elementare matematice în educația timpurie
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
214 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-29 13:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.695:51+373.24 (1)
Educație (10659)
Matematică (1261)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1340)
SM ISO690:2012
CLICHICI, Veronica. Jocul didactic în formarea reprezentărilor elementare matematice în educația timpurie. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale. Vol. 6, 26 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 42-48. ISBN 978-9975-76-323-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 6, 2021
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 26 februarie 2021

Jocul didactic în formarea reprezentărilor elementare matematice în educația timpurie

CZU: 371.695:51+373.24

Pag. 42-48

Clichici Veronica
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2021