Repere metodologice privind configurarea învățării inovatoare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
135 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-19 19:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016.46 (80)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3012)
SM ISO690:2012
BÂLICI, Veronica. Repere metodologice privind configurarea învățării inovatoare. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale. Vol. 6, 26 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 17-22. ISBN 978-9975-76-323-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 6, 2021
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 26 februarie 2021

Repere metodologice privind configurarea învățării inovatoare

CZU: 37.016.46

Pag. 17-22

Bâlici Veronica
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2021