Activitatea în grup/echipă - metodă de învățare nonformală la disciplina educație pentru societate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
190 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-14 10:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015:37.035 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3012)
SM ISO690:2012
ANDRIEŞ, Vasile. Activitatea în grup/echipă - metodă de învățare nonformală la disciplina educație pentru societate. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale. Vol. 6, 26 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 12-16. ISBN 978-9975-76-323-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 6, 2021
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 26 februarie 2021

Activitatea în grup/echipă - metodă de învățare nonformală la disciplina educație pentru societate

CZU: 37.015:37.035

Pag. 12-16

Andrieş Vasile
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2021