Catedrele de design vestimentar din Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
53 0
SM ISO690:2012
DONICA, Lilia. Catedrele de design vestimentar din Republica Moldova. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.3, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 341-352. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Catedrele de design vestimentar din Republica Moldova


Pag. 341-352

Donica Lilia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2021


Rezumat

Specialitățile de design vestimentar fac parte din ramura ce își asumă formarea de specialiști în domeniul creației de modă și design vestimentar, integrând activitatea didactică cu cerințele tehnologiilor inovaționale, datorită progresului tehnico-științific.