Dezvoltarea creativității artistice la studenți prin studierea și aplicarea motivelor ornamentale în cadrul cursului de artă textilă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
117 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-13 14:43
SM ISO690:2012
ARBUZ-SPATARI, Olimpiada. Dezvoltarea creativității artistice la studenți prin studierea și aplicarea motivelor ornamentale în cadrul cursului de artă textilă . In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.3, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 305-309. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Dezvoltarea creativității artistice la studenți prin studierea și aplicarea motivelor ornamentale în cadrul cursului de artă textilă


Pag. 305-309

Arbuz-Spatari Olimpiada
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2021


Rezumat

In the process of training in the textile art course, a system of methods of studying and applying the elements of plastic language is used within the proposed methodology, aiming at the development of artistic creativity at the students of the faculties of plastic art. These methods were developed and applied in the textile art course for the departments: elaboration of creative compositions; conscious application of plastic language elements; studying and applying ornamental motifs in the course of textile art. The methods developed for the textile art course, in their interaction, will contribute to the development of the student's artistic creativity, helping him to execute the creative product in the field of textile arts.