Cuvinte atestate doar în componența locuțiunilor și expresiilor adverbiale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
95 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-19 14:35
SM ISO690:2012
MATIEŢ-PARASCHIV, Violeta; STRATAN, Natalia. Cuvinte atestate doar în componența locuțiunilor și expresiilor adverbiale. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.3, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 202-209. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Cuvinte atestate doar în componența locuțiunilor și expresiilor adverbiale


Pag. 202-209

Matieţ-Paraschiv Violeta, Stratan Natalia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2021


Rezumat

This article approaches some aspects of phrases and adverbial expressions at the structural level, but above all the „contribution” of unused component elements outside the fixed combination. Namely, those elemnets that have a total or partial loss of meaning can be considered as basic elements in adverbial expressions.