Abordări inter-, pluri- și transdisciplinare a conținuturilor la orele de limbă și comunicare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
134 0
SM ISO690:2012
NEAGA, Liliana. Abordări inter-, pluri- și transdisciplinare a conținuturilor la orele de limbă și comunicare. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.3, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 113-119. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Abordări inter-, pluri- și transdisciplinare a conținuturilor la orele de limbă și comunicare


Pag. 113-119

Neaga Liliana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2021


Rezumat

The concept of interdisciplinarity appeared initially quite poorly defined, even if it is based on the unification of the science. The paper has as main objective to clarifying the terms of 114 multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity, to indicate the scientists who worked and succeded in the field of the multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity research and to sketch an unitary and interdisciplnar view of the discipline Language and Communication.