Dezvoltarea competenței de comunicare interculturală la orele de limba română în grupele alolingve
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
98 0
SM ISO690:2012
PETRENCO, Liuba. Dezvoltarea competenței de comunicare interculturală la orele de limba română în grupele alolingve. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.3, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 97-101. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Dezvoltarea competenței de comunicare interculturală la orele de limba română în grupele alolingve


Pag. 97-101

Petrenco Liuba
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2021


Rezumat

The development of intercultural communicative competence by using phraseologies, proverbs and sayings gives the teacher the opportunity to transmit a system of values; a set of knowledge acquired over many decades and passed down from generation to generation, expressed in beliefs and rules that form the speaker’s behavior.