5G: future opportunities and challenges
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
772 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[004.7:621.39]:504 (1)
Comunicații între calculatoare. Rețele de calculatoare (232)
Electrotehnică (828)
Știința mediului înconjurător (514)
SM ISO690:2012
BĂJENESCU, Titu-Marius. 5G: future opportunities and challenges. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, pp. 120-127. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.4288301
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

5G: future opportunities and challenges


DOI: 10.5281/zenodo.4288301
CZU: [004.7:621.39]:504
Pag. 120-127

Băjenescu Titu-Marius
 
Swiss Technology Association
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2020


Rezumat

5G is the new mobile communications technology which uses the latest techniques to provide a step change in performance, but it also provides some unique challenges. 5G provides the increased speed, bandwidth, low latency as well as the ability to support the low data rate communications required for many narrow band IoT applications. 5G signals - particularly those at millimeter-wave frequencies - struggle to penetrate walls and circumvent physical structures. Since the vision and the marketing for 5G is for to have its towers within several feet of one another, and to have 5G technology, inside of homes, within phones, games, appliances, et al., it is likely that nowhere may be safe from these waves. While the air outside will still contain ample amounts of oxygen in a 5G world, our bodies ironically could still suffocate. Nobody can avoid to be exposed. According to estimate, ”10 to 20 billion connections” (to refrigerators, washing machines, surveillance cameras, self-driving cars and buses, etc.) will be parts of the Internet of Things (IoT). All these together can cause a substantial increase in the total, long-term RF-EMF exposure to all planet citizens. More efficient 5G equipment will transmit more data and ultimately consume more energy. We must be realistic and show respect for humans and the planet. Will 5G be good for the environment? When 5G isn’t enough, it will be time for 6G.

5G este o nouă tehnologie de comunicații mobile, care folosește cele mai noi tehnici pentru a oferi o schimbare progresivă performanței, dar oferă și unele provocări unice. 5G oferă viteză crescută, lățime de bandă, latență scăzută, precum și capacitatea de a suporta comunicațiile cu o rată de date scăzută, necesare pentru multe aplicații IoT cu bandă îngustă. Semnalele 5G - în special cele cu frecvențe de undă milimetrică - ar putea să pătrundă în pereți și să ocolească structurile fizice. Deoarece viziunea și marketingul pentru 5G sunt de a avea turnuri la câțiva metri unul de celălalt și prezență în interiorul caselor, în telefoane, jocuri, aparate, este probabil că nicăieri nu există bariere în fața acestor unde. În timp ce aerul din exterior va conține în continuare cantități ample de oxigen, într-o lume 5G, corpurile noastre în mod ironic s-ar putea sufoca. Nimeni nu poate evita să fie expus. Conform estimărilor, „10 până la 20 de miliarde de conexiuni” (la frigidere, mașini de spălat, camere de supraveghere, mașini și autobuze cu conducere automată etc.) vor face parte din Internetul obiectelor (IoT). Toate acestea împreună pot provoca o creștere substanțială a expunerii totale pe termen lung RF-EMF pentru toți cetățenii planetei. Echipamentele 5G vor transmite mai eficient și mai multe date, consumând mai multă energie. Trebuie să fim realiști și să arătăm respect pentru oameni și planetă. 5G va fi bun pentru mediu? Când 5G nu este suficient, va fi timpul pentru 6G.

Cuvinte-cheie
challenges, network densification, IoT, safety, health perils, long-term RF exposure, influence on environment, CO2 emissions, climate change,

provocări, densificarea rețelei, IoT, siguranţă, pericole pentru sănătate, expunere RF pe termen lung, influență asupra mediului, emisii de CO2, schimbări climatice