Energy use pattern of selected commercial poultry farms in ogun state, Nigeria
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
99 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.3:620.9:636.5(662.6) (1)
Electrotehnică (828)
Economia energiei în general (446)
Păsări domestice (132)
SM ISO690:2012
BABALOLA, Ayoola A.; SANUSI, Abisola O.; ADETIFA, Babatunde O.; ADEYEMI, Hezekiah O.; OLATUNDE, Olanrewaju B.. Energy use pattern of selected commercial poultry farms in ogun state, Nigeria. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, pp. 65-75. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.4288267
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Energy use pattern of selected commercial poultry farms in ogun state, Nigeria


DOI: 10.5281/zenodo.4288267
CZU: 621.3:620.9:636.5(662.6)
Pag. 65-75

Babalola Ayoola A., Sanusi Abisola O., Adetifa Babatunde O., Adeyemi Hezekiah O., Olatunde Olanrewaju B.
 
Olabisi Onabanjo University
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2020


Rezumat

Energy represents an important component of agriculture and essential to the sustainable production of poultry meat and egg. Despite several efforts at ensuring self-sufficiency in the local production of poultry products through the provision of fast-growing disease-resistant breeds, high energy feeds and improved health care amenities, little efforts have been made in the estimation of critical energy needs of the poultry industry in Nigeria. This study investigated the daily energy utilization pattern of 10 selected commercial poultries farms in a major agricultural state in the country, Ogun State Nigeria. The study was carried out using a structured questionnaire, oral interview, and site observation. The predominant sources of energy alongside the mean daily energy were; electricity (37053 MJ, 36%), Diesel (2868 MJ, 30%), petrol (606.30 MJ, 29%), human labour (76.23 MJ, 4%) and other sources of energy (13.16 MJ, 1%). There was a weak relationship between the total energy consumed per day and the poultry capacity (R2 = 0.3772). The Anova of Energy Use, feed consumption, bird weight and egg production showed no significant difference across the farms (P=0.301886, α=0.05). Feeding, water pumping, ventilation and lighting (heating) were the major energy consumers on the farm.

durabilă de carne și ouă de pasăre. În ciuda mai multor eforturi de asigurare a autosuficienței în producția locală de produse avicole prin furnizarea de rase rezistente la boli cu creștere rapidă, hrană bogată în energie și facilități sanitare, s-au depus eforturi mai mici în estimarea necesităților critice de energie pentru producția avicolă din Nigeria. Acest studiu a investigat modelul zilnic de utilizare a energiei a 10 întreprinderi avicole dintr-un stat agricol important din țară, statul Ogun, Nigeria. Studiul a fost realizat folosind un chestionar structurat, un interviu oral și observarea site-ului. Sursele predominante de energie alături de energia medie zilnică au fost; electricitate (37053 MJ, 36%), motorină (2868 MJ, 30%), benzină (606,30 MJ, 29%), muncă umană (76,23 MJ, 4%) și alte surse de energie (13,16 MJ, 1%). A existat o relație slabă între energia totală consumată pe zi și capacitatea păsărilor (R2 = 0,3772). Testul Anova de utilizare a energiei, consumului de furaje, greutatea păsărilor și producția de ouă nu a prezentat diferențe semnificative între ferme (P = 0,301886, α = 0,05). Alimentarea, pomparea apei, ventilația și iluminatul (încălzirea) au fost principalii consumatori de energie de la ferme.

Cuvinte-cheie
electrical energy, energy content, poultry feeds, liquid energy, manual energy,

energie electrică, conținut de energie, furaje pentru păsări, energie lichidă, energie manuală