The mathematical model of the precessional gear and the process of generation of inclined teeth
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
128 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-17 15:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.833:519.8 (2)
Organe de mașini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere (62)
Cercetări operaționale (OR) teorii şi metode matematice (127)
SM ISO690:2012
BOSTAN, Viorel; BOSTAN, Ion; VACULENCO, Maxim; SCATICAILOV, Serghei. The mathematical model of the precessional gear and the process of generation of inclined teeth. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, pp. 28-36. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.4296187
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

The mathematical model of the precessional gear and the process of generation of inclined teeth


DOI: 10.5281/zenodo.4296187
CZU: 621.833:519.8
Pag. 28-36

Bostan Viorel, Bostan Ion, Vaculenco Maxim, Scaticailov Serghei
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

The paper deals with the development of precessional gears with toothed gearing D,CVCVAβ− with concave-concave contact of inclined teeth. In order to increase the bearing capacity and the mechanical efficiency of the precessional gear, the contact of the teeth is concave-concave with little difference of the curvature radius of the conjugated profiles, and to reduce the frictional sliding in the contact the teeth are inclined. In order to make the gearing D,CVCVAβ− with inclined teeth, there was developed the process of generating the inclined teeth cil,m.axGβ with cylindrical tool on numerically controlled multi-axial machine tools.

Lucrarea este consacrată dezvoltării angrenajelor precesionale cu angrenare D,CVCVAβ− dințată cu contact concav-concav a dinților înclinați. În scopul sporirii capacității portante și a randamentului mecanic al angrenării precesionale, contactul dinților este concav-concav cu diferență mică a razelor de curbură a profilurilor conjugate, iar pentru reducerea alunecării de frecare în contact dinții sunt înclinați. Pentru realizarea angrenării D,CVCVAβ− cu dinți înclinați a fost elaborat procedeul de generare a dinților înclinați cil,m.axGβ cu sculă cilindrică pe mașini unelte multiaxiale cu comandă numerică.

Cuvinte-cheie
precessional transmissions, concave-concave contact of inclined teeth, mathematical modeling of tooth gearing, conjugated profiles, generation of wheels on numerically controlled machine tools,

transmisii precesionale, contact concav-concav a dinților înclinați, modelare matematică a angrenării dinților, profiluri conjugate, generarea roților pe mașini-unelte cu comandă numerică