Особенности социально-психологической адаптации личности современной молодежи
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
544 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-02 20:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.6 (24)
Psihologie (2294)
SM ISO690:2012
СИНИЦАРУ, Лариса; IGNATIEVA, Ecaterina. Особенности социально-психологической адаптации личности современной молодежи. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.1, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 42-50. ISBN 978-9975-46-450-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Особенности социально-психологической адаптации личности современной молодежи

CZU: 159.922.6

Pag. 42-50

Синицару Лариса, Ignatieva Ecaterina
 
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2020


Rezumat

În articolul nostru analizăm problemele de adaptare socio-psihologică pe care le suferă tinerii în perioada de maturizare. Conform rezultatelor studiului, putem concluziona că succesul adaptării în perioada de maturizare depinde de starea de spirit pozitivă a unei persoane, ca o bunăstare psihologică generală, care relevă absența depresiei în rezolvarea problemelor sociale. Rezultatele studiului au arătat că, la majoritatea subiecților, adaptarea este la un nivel satisfăcător – 67% dintre subiecți, subiecți pozitivi – 50%. Cu toate acestea, un nivel scăzut de atitudine pozitivă este demonstrat de 48,3% dintre subiecți. Condițiile depresive sunt absente la 70% dintre tineri, dar 30% dintre persoanele de vârstă fragedă au toate tipurile de depresie, de la ușoară, moderată – 20%, la severă și foarte severă – 10% dintre subiecți.

Cuvinte-cheie
adaptare socio-psihologică, vârstă adultă timpurie, dispoziție pozitivă, stări depresive