Особенности развития эмоционального интеллекта учащихся первого класса
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
116 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-02 18:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[159.922.7+373.3.035]:159.942 (1)
Psihologie (1927)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1085)
SM ISO690:2012
ТЕЛЮКОВА, Инна; АНЦИБОР, Людмила. Особенности развития эмоционального интеллекта учащихся первого класса. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 191-195. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277559
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Особенности развития эмоционального интеллекта учащихся первого класса

Particularitățile de dezvoltare a inteligenței emoționale a elevilor clasei întâi

Peculiarities of emotional intelligence development of first-graders


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277559
CZU: [159.922.7+373.3.035]:159.942
Pag. 191-195

Телюкова Инна, Анцибор Людмила
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2020


Rezumat

Dezvoltarea emoțională a persoanei se consideră a fi un factor-cheie ce determină prezența succesului în viață, mult mai important decât inteligența. Rezultă, deci, că formarea emoțiilor ,,inteligente”, corectarea lacunelor existente în dezvoltarea emoțională trebuie să fie considerate sarcină prioritară și primordială în educație.

A person’s emotional development is recognized as the key factor in determining life success, considerably more than the mental power. Therefore, the formation of “smart” emotions and removal of gaps in the emotional development should be considered as a prioritized and overriding task in education/mental training.

Cuvinte-cheie
intelegență emoțională, sferă emoțională, preșcolar senior, elev în clasa întâi,

emotional intelligence, emotional sphere, high pre-schooler, first-grade pupil