Abordarea pedofiliei ca formă de violență sexuală asupra copiilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
147 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-03 11:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.97:616.89-008.442 (1)
Psihologie (1927)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (124)
SM ISO690:2012
PASCARU-GONCEAR, Valeria. Abordarea pedofiliei ca formă de violență sexuală asupra copiilor. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 174-179. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277537
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Abordarea pedofiliei ca formă de violență sexuală asupra copiilor

Addressing paedophilia as a form of sexual violence against children


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277537
CZU: 159.97:616.89-008.442
Pag. 174-179

Pascaru-Goncear Valeria
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2020


Rezumat

Termenul „pedofilie” este adesea aplicat în diverse contexte sociale oricărui interes sexual față de copii sau actului de abuz sexual asupra copiilor. Pedofilia apare la vârsta pubertăţii şi este o afecţiune care durează toată viaţa. Un factor de risc este comportamentul antisocial, dar şi abuzul sexual din copilărie, declarat de mulţi pedofili. Unii cercetători consideră că stigmatizarea dată pedofililor în societate îi împiedică să apeleze la un specialist pentru tratament. Scopul acestui articol este de a explica pedofilia şi de a oferi informații referitor la caracteristicile celor care sunt atraşi sexual de minori. Deşi articolul se referă și la anumite probleme emoţionale cu care se pot confrunta pedofilii, nu există însă absolut deloc intenția de a le îndreptăți comportamentul sau atracţiile. Dimpotrivă, mesajul este pentru a-i îndeamna și încuraja pe pedofili să recurgă la ajutorul specialiștilor pentru că sunt responsabili pentru propriile comportamente sexuale.

The term “paedophilia” is often applied in various social contexts as any sexual interest towards children or as the act of child sexual abuse. Paedophilia occurs at the age of puberty and is a lifelong affection. A risk factor is the antisocial behaviour, as well as sexual abuse in childhood, as put by many paedophiles. Some researchers believe that the stigma of paedophiles in society prevents them from seeking a specialist for treatment. The purpose of this article is to explain paedophilia and to provide information on the characteristics of those who are sexually attracted to minors. Although the article also covers some emotional issues that paedophiles can face, there is absolutely no intention of justifying their behaviour or attractions. On the contrary, the message is to urge and encourage paedophiles to use the help of specialists because they are responsible for their own sexual behaviours.

Cuvinte-cheie
pedofilie, pedofil, abuz, copil, infantil, tulburare, anomalie psihică, Tratament,

paedophilia, paedophile, abuse, child, infantile, disorder, mental abnormality, treatment