Influența gândirii creative din perspectiva stimulării creativității elevilor din clasele primare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
137 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-27 12:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[37.037+159.954.4]:373.3 (1)
Educație (8751)
Psihologie (1892)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1053)
SM ISO690:2012
ROTARU, Ramona Elena. Influența gândirii creative din perspectiva stimulării creativității elevilor din clasele primare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 66-71. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277370
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Influența gândirii creative din perspectiva stimulării creativității elevilor din clasele primare

Influence of creative thinking from the perspective of stimulating primary school children's creativity


DOI: 10.5281/zenodo.4277370
CZU: [37.037+159.954.4]:373.3
Pag. 66-71

Rotaru Ramona Elena
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

În contextul educației actuale, stimularea creativității elevilor din clasele primare reprezintă un subiect de interes la nivel global. Pornind de la preocuparea manifestată față de stimularea creativității, prezentul studiu conturează impor-tanța câtorva elemente aflate în strânsă legătură, precum gândirea creativă și abilitățile de rezolvare creativă a proble-melor. Elementele creativității urmăresc legătura dintre acestea, dar și impactul pe care îl pot avea asupra stimulării creativității elevilor din clasele primare. Așadar, gândirea creativă generează idei unice, iar problemele sunt văzute ca oportunități.

In the context of current education, stimulating the creativity of primary school children represents a topic of global interest. Expressing its interest in the stimulation of creativity, the present study outlines the importance of some closely related elements, such as creative thinking and creative problem-solving skills. The elements of creativity follow the connection between them, but also the impact they can have on stimulating the creativity of primary school pupils. Therefore, creative thinking generates unique ideas, and problems are set up as opportunities.

Cuvinte-cheie
creativitate, stimularea creativității, gândire creativă, rezolvare creativă a problemelor, educaţie, elevi, clase primare,

creativity, creativity stimulation, creative thinking, creative problem-solving, education, pupils, primary classes