Analiza comparativă a standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice la nivel naţional şi internaţional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
193 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-28 21:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.13:006.44:37 (1)
Educație (8993)
Standardizarea produselor, operațiilor, greutăților și a timpului (36)
SM ISO690:2012
AFANAS, Aliona. Analiza comparativă a standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice la nivel naţional şi internaţional. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 36-41. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277335
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Analiza comparativă a standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice la nivel naţional şi internaţional

Comparative analysis of standards of teachers’ professional competencies at the national and international levels


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277335
CZU: 371.13:006.44:37
Pag. 36-41

Afanas Aliona
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

Articolul vizează o analiză comparativă a standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice la nivel național și internațional. În cadrul analizei sunt evidențiate asemănări și deosebiri referitoare la sistemul de competențe ale cadrului didactic în diverse țări. Informația științifică prezentată are la bază mai multe documente normative și de politică educațională. Analiza standardelor profesionale ale cadrelor didactice şi rolul acestora în formarea profesională continuă a cadrelor didactice au permis formularea unor concluzii relevante pentru sistemul educațional.

The article reveals a comparative analysis of standards of teachers’ professional competencies at the national and international levels. The analysis highlights similarities and differences regarding the competence system of teachers in various countries. The scientific information presented is based on several normative and educational policy documents. The analysis of standards of teachers’ professional competencies and their role in the continuous professional teacher training allowed the formulation of some relevant conclusions for the education system.

Cuvinte-cheie
Standard, competenţă profesională, cadru didactic, sistem educaţional, formare profesională continuă, evaluare, avansare profesională,

standard, professional competence, teacher, educational system, continuous professional training, evaluation, professional advancement