Implicarea administrației publice din Republica Moldova în promovarea direcțiilor prioritare ale politicii de mediu și dezvoltare durabilă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
123 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-14 08:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351:502.131.1(478) (1)
Activități specifice administrației publice (721)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (315)
SM ISO690:2012
ZUBCO, Angela. Implicarea administrației publice din Republica Moldova în promovarea direcțiilor prioritare ale politicii de mediu și dezvoltare durabilă. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 187-190. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Implicarea administrației publice din Republica Moldova în promovarea direcțiilor prioritare ale politicii de mediu și dezvoltare durabilă


CZU: 351:502.131.1(478)
Pag. 187-190

Zubco Angela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020