Migraţia în discursul mediatic în perioada pandemiei COVID-19
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
110 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-17 12:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
659.3:314.7:[616.98:578.834] (1)
Publicitate. Informare. Relații cu publicul (180)
Demografie. Studiul populației (473)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (291)
Virologie (184)
SM ISO690:2012
DELEU, Ecaterina. Migraţia în discursul mediatic în perioada pandemiei COVID-19. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 137-139. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Migraţia în discursul mediatic în perioada pandemiei COVID-19


CZU: 659.3:314.7:[616.98:578.834]
Pag. 137-139

Deleu Ecaterina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020