Imaginea media a persoanelor cu dizabilități – grup cu risc de incluziune socială
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
113 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
659.3:364-056.26 (1)
Publicitate. Informare. Relații cu publicul (180)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (278)
SM ISO690:2012
RUSNAC, Ludmila. Imaginea media a persoanelor cu dizabilități – grup cu risc de incluziune socială. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 124-127. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Imaginea media a persoanelor cu dizabilități – grup cu risc de incluziune socială


CZU: 659.3:364-056.26
Pag. 124-127

Rusnac Ludmila
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020