Consideraţii privind locul semanticii în sintaxă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
689 4
Ultima descărcare din IBN:
2017-06-16 14:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'367+81'37 (2)
Lingvistică. Limbi (3144)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Anatol. Consideraţii privind locul semanticii în sintaxă . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2009, nr. 2(13), pp. 88-91. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Consideraţii privind locul semanticii în sintaxă

CZU: 81'367+81'37
Pag. 88-91

Ciobanu Anatol
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

The author claims that the semantics penetrates all the aspects of the language especially that of lexics and syntax. Therefore, during the process of study of the syntax phenomena, it is crucial to focus on onomaseological principle, thus on the material substance, the lexical – semantic content and mentalist aspect and not on the formal one. The category of grammatical report must not be omitted. On the contrary, as a rule, it is generated by the semantics of the combining elements.