Mechanisms of sunflower oil transforming into forced thermal oxidation processes
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
264 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-18 21:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
543.4:665.3 (3)
Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică (48)
Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Rășine (61)
SM ISO690:2012
STURZA, Rodica; DRUTSA, R; COVACI, Ecaterina; DUCA, Gheorghe; SUBOTIN, Iurie. Mechanisms of sunflower oil transforming into forced thermal oxidation processes. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 3, pp. 238-251. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3949716
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Mechanisms of sunflower oil transforming into forced thermal oxidation processes


DOI: 10.5281/zenodo.3949716
CZU: 543.4:665.3
Pag. 238-251

Sturza Rodica1, Drutsa R1, Covaci Ecaterina1, Duca Gheorghe2, Subotin Iurie1
 
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Chemistry
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2020


Rezumat

This article investigates the processes that take place during the forced thermo-oxidation of sunflower oil. The results obtained in the study showed a major impact of thermo-oxidation. (90 ± 2 °C. supplied air with a speed of 8 ÷ 10 L·h-1 for 50 hours), on the physico-chemical indicators of the studied oil. The acidity index of fresh sunflower oil increased 13.7 times, with a value of 2.46 mg KOH·g-1 of fat for the thermo-oxidized oil compared to the initial value of 0.180 mg KOH·g-1 of fat. The thermo-oxidation of sunflower oil caused a significant decrease of the saponification index, which indicates a significant degree of polymerization and leads to viscosity increase of the studied sunflower oil. In order to highlight the impact of heat treatments, the analysis was performed by IR spectroscopy and the possible mechanisms of unsaturated fatty acids forced oxidation under the influence of thermal factor were analyzed. It was established that the applied treatment favoured both the formation of carbonyl secondary compounds and the simultaneous formation of hydroperoxides and triglycerides containing hydroxylated groups. The accumulation of hydroperoxides and triacylglycerides that have hydroxyl functions have facilitated the course of polymerization reactions, which are to increase the viscosity of thermo-oxidized studied sunflower oil. The formation during thermo-oxidation of the trans-isomers of poly-unsaturated acids led to the appearance of the =CH group deformation vibration band at 966 cm-1 in the spectrum of thermo-oxidized oil, simultaneous to a slight reduction in the intensity of the =CH group deformation vibration band at 1098 cm-1 at the respective cis-isomer of polyunsaturated acids.

În acest articol au fost cercetate procesele care au loc în timpul termooxidării forțate a uleiului de floarea-soarelui. Rezultatele obținute în cadrul studiului au arătat un impact marcant al termooxidării (90 ± 2 °C, barbotare aer cu o viteză de 8-10 litri /oră timp de 50 ore) asupra indicatorilor fizico-chimici ai uleiului. Indicele de aciditate a uleiului proaspăt de floarea soarelui a crescut de 13,7 ori, cu o valoare de 2,46 mg KOH /g pentru uleiul termo-oxidat față de valoarea inițială de 0,180 mg KOH /g. Termooxidarea uleiului de floarea soarelui a determinat o scădere importantă a indicelui de saponificare, ceea ce indică un grad important de polimerizare și conduce la creșterea vâscozității uleiului. Pentru a evidenția impactul tratamentelor termice a fost efectuată analiza prin spectroscopie IR și au fost analizate mecanismele posibile de oxidare forțată a acizilor grași nesaturați sub influența factorilor termici. S-a stabilit, că tratamentul aplicat a favorizat atât formarea compușilor secundari carbonilici, dar și formarea simultană a hidroperoxizilor și trigliceridelor care conțin grupări hidroxilate. Acumularea hidroperoxizilor și a triacilgliceridelor care au funcții hidroxilice au facilitat cursul reacțiilor de polimerizare, care se află la originea creșterii viscozității uleiului de floarea-soarelui termooxidat. Formarea în timpul termo-oxidării a trans-izomerilor acizilor polinesaturați a condus la apariția unei benzi de vibrație de deformare a grupului =CH la 966 cm-1 în spectrul uleiului termo-oxidat, concomitent cu o ușoară reducere a intensității benzii vibrației de deformare a grupului =CH la 1098 cm-1 din izomerul cis respectiv.

Cuvinte-cheie
sunflower oil, thermal oxidation, IR spectroscopy, peroxide index, acidity index, epoxides, trans- and cis- fatty acid isomers,

ulei de floarea soarelui, termooxidare, spectroscopie IR, indice de peroxid, indice de aciditate, epoxizi, izomeri trans- și cis- ai acizilor grași