Detection and quantification of mycotoxigenic fungi in maize by real-time PCR
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
196 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-11 17:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.6:633.15 (1)
Microbiologie aplicată (246)
Cereale. Recolte de grâne (451)
SM ISO690:2012
MITINA, Irina; MITIN, Valentin; TUMANOVA, Lidia; ZGARDAN, Dan; STURZA, Rodica. Detection and quantification of mycotoxigenic fungi in maize by real-time PCR. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 3, pp. 225-231. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3949720
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Detection and quantification of mycotoxigenic fungi in maize by real-time PCR


DOI: 10.5281/zenodo.3949720
CZU: 579.6:633.15
Pag. 225-231

Mitina Irina1, Mitin Valentin1, Tumanova Lidia1, Zgardan Dan2, Sturza Rodica2
 
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2020


Rezumat

The article focuses on real-time PCR detection and quantification of Fusarium spp., potential producer of class B fumonisin mycotoxins in mature corn kernels using primers designed to genes FUM1 and FUM6, involved in mycotoxin biosynthesis. Research have shown that the real-time PCR assay can be used for detecting and quantifying potentially mycotoxigenic Fusarium in the maize kernels by the genes involved in mycotoxin synthesis. Three pairs of primers specific to genes involved in the synthesis of mycotoxin FB known to contaminate maize and maize products were developed and a pair of primers specific to a conserved Fusarium beta-tubulin gene, aimed at detection of most Fusarium species. There has been applied quantitative PCR assay for quantification of total Fusarium spp. and potentially mycotoxigenic Fusarium verticillioides.

Articolul se axează pe detectarea RT-PCR și cuantificarea Fusarium spp., producător potențial de micotoxine - fumonisină de clasă B în semințe de porumb pe bază de primeri concepuți pentru genele FUM1 și FUM6, implicate în biosinteza micotoxinei. Cercetările au arătat, că testul RT-PCR poate fi utilizat pentru detectarea și cuantificarea potențialului micotoxigenic Fusarium în semințe de porumb de către genele implicate în sinteza micotoxinei. Au fost dezvoltate trei perechi de primeri specifici genelor implicate în sinteza de micotoxină FB, cunoscută pentru contaminarea porumbului și a produselor din porumb, precum și și o pereche de primeri specifici genei Fusarium beta-tubulină conservată, care poate fi folosită pentru detectarea majorității speciilor Fusarium. A fost aplicat testul cantitativ PCR pentru cuantificarea totală a Fusarium spp. și a potențialului micotoxigenic al Fusarium verticillioides.

Cuvinte-cheie
mycotoxins, qPCR, Fusarium, fumonisin, specific primers, contamination, corn kernels,

micotoxine, qPCR, Fusarium, fumonisină, primeri specifici, contaminare, semințe de porumb