Features of stress-strain behaviour of basalt fibre reinforced concrete beam structures
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
166 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-16 12:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
624.072.2 (1)
Ingineria construcțiilor în general (43)
SM ISO690:2012
RUSU, Ion; KHUDOBYCH, Artur; TSELIKOVA, Alina; KARPIUK, Vasyl; KARPIUK, Irina; ZAVOLOKA, Michael. Features of stress-strain behaviour of basalt fibre reinforced concrete beam structures. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 3, pp. 186-202. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3949698
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Features of stress-strain behaviour of basalt fibre reinforced concrete beam structures


DOI: 10.5281/zenodo.3949698
CZU: 624.072.2
Pag. 186-202

Rusu Ion1, Khudobych Artur2, Tselikova Alina2, Karpiuk Vasyl2, Karpiuk Irina2, Zavoloka Michael2
 
1 Technical University of Moldova,
2 Odessa State Building and Architecture Academy
 
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2020


Rezumat

The paper deals with the results of multi-method test studies of the bearing capacity, stress-strain behaviour and crack resistance of the 2000х200х100 mm reinforced concrete beams and basalt fibre reinforced concrete beams subjected to high-level static and low-cycle loads. Specifically, the test-statistical curves illustrating strengths of the inclined cross-sections (collapsing transverse force). There are examined moments and the developed transverse forces for normal and inclined cracks, the deflection and crack widths subjected to service and collapsing loads. The projection lengths of the dangerous inclined cracks on the longitudinal axis and the average distances between normal cracks along the element lengths versus the design factors of the concrete beams similarly reinforced with steel and basalt-plastic were compared. Comparative analysis was made to check the impact of the main design factors on the indicated load-bearing capacity parameters of the reinforced concrete beams and basalt fibre reinforced concrete beams manufactured and tested in accordance with the experimental design theory and D-optimum plan of Box B3.

În articol sunt prezentate rezultatele studiilor de testare prin diferite metode a capacității de rulare, comportamentul la efort și rezistența la fisurare a grinzilor de beton armat cu dimensiuni de 2000х200х100 mm și grinzi de beton armat cu fibre de bazalt supuse unor sarcini statice și cu ciclu scăzut la nivel înalt. Curbele test-statistice ilustrează punctele forte ale secțiunilor transversale înclinate (forță transversală în colaps). Sunt examinate momentele și forțele transversale dezvoltate pentru fisuri normale și înclinate, lățimile de deviere și fisură supuse serviciilor și încărcăturilor. Au fost comparate lungimile de proiecție ale fisurilor periculoase înclinate pe axa longitudinală și distanțele medii între fisurile normale de-a lungul lungimilor elementului față de factorii de proiectare a grinzilor de beton întărite în mod similar cu oțelul și bazalt-plasticul. Analiza comparativă a fost realizată pentru a verifica impactul factorilor principali de proiectare asupra parametrilor de capacitate de sarcină indicați ai grinzilor de beton armat și a grinzilor din beton armat din fibre de bazalt fabricate și testate în conformitate cu teoria designului experimental și D-optimizarea Box B3.

Cuvinte-cheie
basalt-plastic and steel reinforcement, bearing capacity, stress-strain behaviour, crack resistance, static and low-cycle loading,

armătură bazalt-plastic și oțel, capacitate de rulare, comportament la eforturi, rezistență la fisură, sarcină statică și ciclu scăzut