Review on use of decision support systems in cyber risk management for critical infrastructures
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
266 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.056.5 (98)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2328)
SM ISO690:2012
BUZDUGAN, Aurelian. Review on use of decision support systems in cyber risk management for critical infrastructures. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 3, pp. 134-145. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3949684
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Review on use of decision support systems in cyber risk management for critical infrastructures


DOI: 10.5281/zenodo.3949684
CZU: 004.056.5
Pag. 134-145

Buzdugan Aurelian
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2020


Rezumat

This paper uses the systematic literature review methodology to identify, analyze and evaluate the state of the art on the use of decision support systems for cyber risk management in critical infrastructures. This type of activity allows us to make a reliable and unbiased analysis of existing research and identify areas that need further exploration. Existing knowledge and studies on this topic are critically analyzed in order to better position future research actions in this field. Identifying, assessing, and managing the cyber risks of information technology components in critical infrastructure has a major impact on the overall security and safety of the entity. The amount of data that is required to be processed and analyzed is often beyond the capacity of the operator or decision makers. The aim is to explore the extent to which the decision support system is currently used to overcome this limitation in cyber risk management, to present rapid and informed responses to the identified risks.

Lucrarea utilizează metodologia de revizuire a literaturii sistematice pentru a identifica, analiza și evalua stadiul actual al tehnologiei privind utilizarea sistemelor de asistență decizională pentru gestionarea riscurilor cibernetice în infrastructurile critice. Acest tip de activitate ne permite să facem o analiză de încredere și nepărtinitoare asupra cercetării existente și identificarea zonelor care necesită explorare suplimentară. Cunoștințele și studiile existente pe acest subiect sunt analizate critic pentru a putea poziționa mai bine acțiunile viitoare de cercetare în acest domeniu. Identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor cibernetice ale componentelor tehnologiei informației din infrastructura critică are un impact major asupra securității și a siguranței generale a entității. Cantitatea de date care este necesară pentru a fi procesată și analizată este adesea peste capacitatea operatorului sau a factorilor de decizie. Scopul constă în a explora în ce măsură sistemul de suport al deciziei este folosit în prezent pentru a depăși această limitare în gestionarea riscurilor cibernetice, pentru a prezenta răspunsuri rapide și informate la riscurile identificate.

Cuvinte-cheie
critical infrastructure, cyber threats, cyber risk management, decision support systems, systematic literature review,

infrastructură critică, amenințări cibernetice, gestionarea riscurilor cibernetice, sisteme de asistență decizională, revizuire sistematică a literaturii