Analiza critică a surselor bibliografice la disciplina istoria artelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
204 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-18 18:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:7.03:002+002:7.03 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2359)
Perioade și faze artistice. Școli, stiluri, influențe (45)
Documentare. Cărți. Scrieri. Autori (41)
SM ISO690:2012
RAŞCHITOR, Tatiana. Analiza critică a surselor bibliografice la disciplina istoria artelor. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 154-158. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Analiza critică a surselor bibliografice la disciplina istoria artelor

Critical analysis of bibliographic sources within history of art discipline


CZU: 37.016:7.03:002+002:7.03
Pag. 154-158

Raşchitor Tatiana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 20 august 2020


Rezumat

În activitatea ştiinţifică şi didactică desfăşurată în cadrul disciplinei istoria artelor plastice apar un şir de probleme de documentare şi prelucrare a informaţiei. Soluţionarea acestor aspecte nu este doar prerogativa profesorului, ci şi a studentului. În procesul de învăţare studentul urmează să-şi dezvolte continuu capacitatea de a găsi, selecta şi analiza informaţia. În articol sunt punctate principalele probleme întâlnite în procesul de documentare la disciplina istoria artelor şi metodele de clarificare a acestora; sunt clasificate şi prezentate informaţiile şi sursele bibliografice specifice disciplinei, dar şi tehnicile de dezvoltare a gândirii critice aplicabile în contextul descris. Autorul elaborează 3 activităţi de învăţare, în cadrul cărora au fost analizate 4 probleme de documentare.

In the scientific and didactic activity carried out within the art history module there occur some problems with documentation and information processing. Solving these issues is not only the prerogative of the teacher, but also of the student. In the learning process, the student should continuously develop the ability to find, select and analyze information. The article outlines the main problems encountered in the process of documentation in the art history module and the methods of clarifying them; the author classified and presented the information and bibliographic sources specific to the discipline, but also the techniques of developing critical thinking skills applicable to the described context. She has elaborated 3 learning activities, in which 4 documentation problems have been analyzed.

Cuvinte-cheie
bibliografie, Informaţie, documentare, istoria artelor plastice, analiză, învăţare, gândire critică,

bibliography, information, documentation, art history, Analysis, learning, critical thinking