The use of advanced technologies on the theatre stage in the late 20th – early 21st centuries
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
196 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-31 00:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.022:004 (1)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (367)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2328)
SM ISO690:2012
DUBOVSKAYA, Ksenia. The use of advanced technologies on the theatre stage in the late 20th – early 21st centuries. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 98-101. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

The use of advanced technologies on the theatre stage in the late 20th – early 21st centuries

Utilizarea tehnologiilor inovatoare pe scena teatrală la sfarşitul sec. XX – inceputul secolului XXI


CZU: 792.022:004
Pag. 98-101

Dubovskaya Ksenia
 
Belarusian State Academy of Arts
 
Disponibil în IBN: 20 august 2020


Rezumat

New computer technologies began to penetrate the European stage in the middle of the 1990 s. The article focuses on the analysis of the process of introducing virtual and augmented reality into the structure of the stage work. The author points out the forms of interconnection of virtual scenographic elements with the traditional visual image at various stages of development of innovative technologies on the theatre stage.

Noile tehnologii computerizate au început să apară pe scena europeană la mijlocul anilor 1990. În articolul ce urmează se acordă o atenţie deosebită analizei procesului de transpunere a realităţii virtuale şi complementare în structura operelor scenice. Autorul scoate în evidenţă formele de interacţiune a elementelor scenice virtuale cu imaginea vizual-tradiţională la diferite etape de dezvoltare a tehnologiilor inovatoare pe scena teatrală.

Cuvinte-cheie
théâtre, performance, technology, innovation, stage design,

teatru, spectacol, tehnologie, inovaţie, scenografie