Барселона Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье как образец дуэта в стиле classical crossover
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
207 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-28 23:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
782.1.071.2(460)+784.66.071.2(410+784.087.62:781.61 (1)
Muzică dramatică. Operă (59)
Muzică vocală (134)
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Angelica. Барселона Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье как образец дуэта в стиле classical crossover. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 80-86. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Барселона Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье как образец дуэта в стиле classical crossover

Barcelona de Freddie Mercury şi Montserrat Caballe – exemplu al duetului in stilul classic al crossover

Barcelona of Freddie MERCURY and Montserrat Caballe as a duet example in the classical crossover style


CZU: 782.1.071.2(460)+784.66.071.2(410+784.087.62:781.61
Pag. 80-86

Munteanu Angelica
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Disponibil în IBN: 19 august 2020


Rezumat

Статья посвящена проявлению в вокальном дуэте стиля classical crossover – одного из популярных направлений в современной музыкальной культуре. Предметом исследования стал известный дуэт Барселона в исполнении звезды мировой поп-музыки Фредди Меркьюри и королевы оперной сцены Монсеррат Кабалье. В работе рассматриваются особенности поэтического содержания, музыкального языка и композиции песни, а также характер диалогического взаимодействия участников дуэта.

Articolul este dedicat manifestării în duetul vocal a stilului classic crossover – una dintre cele mai populare tendinţe în cultura muzicală modernă. În vizorul autorului se află celebrul duet Barcelona, interpretat de starul-pop mondial Freddie Mercury şi regina scenei de operă Montserrat Caballé. Lucrarea examinează conţinutul poetic, limbajul muzical şi compoziţia cântecului, precum şi caracterul interacţiunii de dialog a participanţilor la duet

The article is devoted to the manifestation of one of the most popular trends in modern musical culture in the vocal duet of the style of classical crossover. The subject of the study was the famous Barcelona duet performed by the world pop star Freddie Mercury and the queen of the opera stage Montserrat Caballé. The paper examines the poetic content, the musical language and composition of the song, as well as the nature of the dialogical interaction of the duet participants.

Cuvinte-cheie
classical crossover, бельканто, вокальный дуэт, Барселона, Фредди Меркьюри, Монсеррат Кабалье,

classical crossover, belcanto, duet vocal, Barcelona, Freddie Mercury, Montserrat Caballé,

classical crossover, belcanto, vocal duet, Barcelona, Freddie Mercury, Montserrat Caballé