Вода – источник права населения Центральной Азии на стабильность и безопасность
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
310 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-13 08:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39 (79)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (96)
SM ISO690:2012
БАЛЕГА, Андрианна. Вода – источник права населения Центральной Азии на стабильность и безопасность. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 1, pp. 83-92. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1 / 2020 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Вода – источник права населения Центральной Азии на стабильность и безопасность

Apa este sursa de drept a populației din Asia Centrală privind stabilitatea și siguranță

Water – source of the Central Asian population right to stability and security

CZU: 327.39
JEL: I15, O13, Q24

Pag. 83-92

Балега Андрианна
 
Экономический университет Братиславы
 
Disponibil în IBN: 9 iulie 2020


Rezumat

The stability and security of life of the population in the countries of Central Asia is based on strict observance of the principles of equality and mutually beneficial cooperation on the distribution of water and energy between the countries of the upper and lower regions of the region. At the same time, a large role is given to environmental issues, orienting agriculture toward growing less water-intensive crops and setting affordable tariffs for water and energy for the population.

Стабильность и безопасность жизнедеятельности населения в странах Центральной Азии основывается на неукоснительном соблюдении принципов равенства и взаимовыгодного сотрудничества по распределению водных и энергоресурсов между странами верховья и низовья региона. При этом большая роль отводится вопросам экологии, ориентированию сельского хозяйства на выращивание менее водозатратных культур и формированию доступных тарифов на воду и энергоносители для населения.

Stabilitatea și siguranța vieții populației în țările din Asia Centrală se bazează pe respectarea strictă a principiilor egalității și a cooperării reciproc avantajoase privind distribuția resurselor de apă și energie între țările de sus și de jos ale regiunii. În același timp, un rol important este atribuit problemelor de ecologie, orientarea agriculturii spre cultivarea culturilor mai puțin costisitoare și formarea tarifelor disponibile la apă și energie pentru populație.

Cuvinte-cheie
water resources, energy and agricultural sectors, Central Asian countries,

водные ресурсы, энергетический и сельскохозяйственный сектор экономики, страны Центральной Азии,

resurse de apă, sectorul energetic și agricol al economiei, țările din Asia Centrală