Положение курдов на Ближнем востоке: некоторые аспекты
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
347 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-26 22:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39 (79)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (96)
SM ISO690:2012
БРОЦКОВА, Катарина; КУХАРЧИК, Рудольф; ЛИПКОВА, Людмила. Положение курдов на Ближнем востоке: некоторые аспекты. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 1, pp. 33-48. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1 / 2020 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Положение курдов на Ближнем востоке: некоторые аспекты

Poziția kurzilor în Orientul Mijlociu: unele aspecte

The situation of Kurds in the Middle East: some aspects

CZU: 327.39
JEL: F51, F52

Pag. 33-48

Броцкова Катарина, Кухарчик Рудольф, Липкова Людмила
 
Экономический университет Братиславы
 
Disponibil în IBN: 9 iulie 2020


Rezumat

The paper deals with the position of Kurds in the Middle East region, especially in Turkey, Iraq, Iran and Syria, where the most Kurdish population lives. We analyze the issue of the absence of independent Kurdistan, historical causes, the current situation in the position of the Kurdish population, their historical and current efforts to create autonomy. We pay particular attention to the role of the Kurds in the fight against the Islamic State in Iraq and Syria. The last part of the paper deals with Turkey's relationship to the Autonomous Region of Rojava, in Syria, and the causes of the Turkish military intervention to create a „safe zone” of 32 km across the border of Syria with Turkey. The conclusion is devoted to the prospect of creating an independent Kurdistan.

В статье рассматривается положение курдов в регионе Ближнего Востока, главным образом в таких странах как: Турция, Ирак, Иран и Сирия, где проживает большинство населения курдского происхождения. В статье анализируется проблематика отсутствия независимого Курдистана, ситуация с положением курдского населения, их исторические и современные усилия по созданию независимого государственного образования или автономии. Особое внимание уделяется роли курдов в борьбе против террористической организации «Исламское государство» в Ираке и Сирии. Последняя часть статьи посвящена отношениям Турции с автономным регионом Рожава в Сирии и причинам военной интервенции турецкой армии в процессе создания так называемой 32-километровой «безопасной зоны» на границе Сирии и Турции. Заключение посвящено перспективам и возможностям создания независимого Курдистана.

Articolul analizează situația kurzilor din regiunea Orientului Mijlociu, în principal în țări precum Turcia, Irak, Iran și Siria, unde locuiește majoritatea populației de origine kurdă. Articolul analizează problematica lipsei unui Kurdistan independent, situația cu situația populației kurde, eforturile lor istorice și moderne de a crea o educație sau autonomie independentă de stat. O atenție deosebită este acordată rolului kurzilor în lupta împotriva organizației teroriste „Statul Islamic” din Irak și Siria. Ultima parte a articolului este dedicată relațiilor Turciei cu Regiunea Autonomă Rojava din Siria și motivele intervenției militare a armatei turcești în procesul de creare a așa-numitei „zone sigure” de 32 de kilometri la granița Siriei și Turciei. Concluzia este dedicată perspectivelor și oportunităților de creare a unui Kurdistan independent.

Cuvinte-cheie
The Kurds, the Middle East, the fight against the Islamic State, the creation of a „safe zone” on the border of Syria and Turkey,

курды, Ближний Восток, борьба с «Исламским государством», создание «безопасной зоны» на границе Сирии и Турции,

kurzi, Orientul Mijlociu, lupta împotriva „Statului Islamic”, crearea unei „zone sigure” la granița dintre Siria și Turcia