Structura anatomică a laminei frunzei speciei spontane Lycium barbarum L. şi a soiurilor cultivate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
625 13
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-01 10:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.951.4:581.45 (1)
Botanică sistematică (812)
Morfologia plantelor. Anatomia plantelor (110)
SM ISO690:2012
TABĂRA (GORCEAG), Maria. Structura anatomică a laminei frunzei speciei spontane Lycium barbarum L. şi a soiurilor cultivate. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2020, nr. 1(56), pp. 27-32. ISSN 1857-0461. DOI: 10.5281/zenodo.4091564
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Structura anatomică a laminei frunzei speciei spontane Lycium barbarum L. şi a soiurilor cultivate

The anatomical structure of Lycium barbarum L. leaf lamina from spontaneous flora and cultivated varieties

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4091564
CZU: 582.951.4:581.45

Pag. 27-32

Tabăra (Gorceag) Maria
 
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2020


Rezumat

For the first time, the anatomical structure of lamina leaves of the species Lycium barbarum L. from spontaneous flora and five varieties of cultivated goji is investigated in order to highlight the drought resistance and to establish structural adaptive characteristics of the resistance in the adverse climatic conditions of the Republic of Moldova. This study highlights morpho-anatomical indices like: density of stomata and the presence of Ca oxalates, having an important role in adapting shrubs to the pedoclimatic conditions of the Republic of Moldova.

este cercetată structura anatomică a laminei frunzelor speciei Lycium barbarum L. din flora spontană şi cinci soiuri de goji cultivate în scopul determinării rezistenţei taxonilor şi stabilirii caracterelor adaptive structurale ale rezistenţei în condiţiile climatice nefavorabile ale Republicii Moldova. Acest studiu pune în evidenţă indici morfoanatomici ca: densitatea stomatelor şi prezenţa oxalaţilor de Ca, având un rol important în adaptarea plantelor la condiţiile pedoclimatice ale Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie
Lycium barbarum L., leaf lamina anatomy, stomata density, Drought resistance,

Lycium barbarum L., anatomia laminei frunzei, densitatea stomatelor, rezistenţa la secetă