List
Dinamica numărului de articole din reviste din Republica Moldova înregistrate în IBN
Nr.Titlul revisteiTotal202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
1 Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei) 362187462534023234821
2 Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii) 11629283722
3 Administrarea Publică 10391675747880777774727554635856444818
4 Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice 598403119394621677252622624936
5 Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice 22816122235594935
6 Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) 24530373744394612
7 Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova 336217380495162
8 Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova 422134133155
9 Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul 291412226343147352431
10 Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova 8815352018
11 Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu” 2850498497465514459417
12 Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie) 45525352884681206530
13 Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale 310644364475339
14 Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice 3578412544244634
15 Arheologia Preventivă în Republica Moldova 46171415
16 Arta 494565154557254354869
17 Arta Medica 93911332717534241832305074626165
18 Artă şi Educaţie Artistică 261252932312714186124
19 Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept) 2564120141438378402321
20 BiblioScientia 10110262019917
21 Buletin de Lingvistica 901512131139
22 Buletin de Perinatologie 7617111161107537154213010082
23 Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) 6081843445047504840303332575957
24 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica 4942229283028282124273033373239283028
25 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 31371497424217531121324726132119017717233219281
26 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii 90171746861787571696776797537
27 Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM 31523233432212725232223262412
28 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice" 2354033352430282520
29 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale" 12081614382915
30 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice" 1571242423922
31 Center for Studies in European Integration Working Papers Series 6220141711
32 Chemistry Journal of Moldova 4022125272631342751322935351613
33 Computer Science Journal of Moldova 33861919192626222122231919252221245
34 Curierul Medical 115413593138141251124159113
35 Dialogica, revista de studii culturale si literatura 731756
36 Drept, Economie şi Informatică 2323
37 Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS) 891410192521
38 Economica 99594540554353585957797210912313954
39 Economie şi Sociologie 723232043588996101981132557
40 EcoSoEn 15454100
41 Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice 1131228302023
42 Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente 199251721192428301025
43 Fizica şi Tehnologiile Moderne 3561717162118172531282315171113192444
44 Francopolyphonie 53560695475213834458356
45 Glotodidactica 661110141714
46 History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică 441430
47 Intellectus 140552687275838177725616813612511711772133
48 Intertext 887685750109737166655556677575
49 Journal of Engineering Sciences 104244436
50 Journal of Research on Trade, Management and Economic Development 128152019212924
51 Journal of Social Science 94114538
52 Jurnalul juridic national: teorie şi practică 175652223381270329267234
53 Legea şi politologia 60162420
54 Legea şi Viaţa 4401107577563556662890680366
55 Limba Română 182432156161161371691591171792306717814731
56 Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară 222818182440532734
57 Magazin bibliologic 491225245461618232533331910950
58 Medicina stomatologică 57815382946576363646514303559
59 Mediul Ambiant 6483562494454615676787657
60 Meridian Ingineresc 7041960727779727462787437
61 Metaliteratură 9582146525048446452576322671007375124
62 Moldavian Journal of the Physical Sciences 611152719332727414347475967375369
63 Moldoscopie 9416062637063606152604839375924243132323331
64 Moldovan Medical Journal 15113494643
65 Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică 2311941476262
66 One Health and Risk Management 1313
67 Philologia 707535345455056638066646765
68 PLURAL. History, Culture, Society 20122272938382522
69 Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia 363165165667689
70 Problemele Energeticii Regionale 47410643942393933262626292933141411
71 Psihologie, revista ştiinţifico-practică 3381918222220224038454547
72 Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială 66014474841566545474139424141434010
73 Quasigroups and Related Systems 46512292629292530262924201323212022214895747688
74 Relaţii internaţionale. Plus 38326615359354349251220
75 Revista Arheologică 33742373333383624342337
76 Revista Botanică 4223044494453493615512328
77 Revista de Etnologie şi Culturologie 572414545495152414164277244
78 Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice 10138070798385737064907665656251
79 Revista de Istorie a Moldovei 602295552495660585741595630
80 Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos” 19281351421491661631721691601611761581075614
81 Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova 270234653636322
82 Revistă de știinţe socioumane 6484043334051576461464544614023
83 Revista de studii interdisciplinare „C. Stere” 17653615012
84 Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională 20211593959093989179971101029713511099959210012712776
85 Revista Economică 6565
86 Revista Farmaceutică a Moldovei 8787
87 Revista Institutului Naţional al Justiţiei 7611050494881717170674455685225
88 Revista Militară. Studii de securitate şi apărare 3713429405447403428222320
89 Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale 7691514538189706957615471773721
90 Revista Naţională de Drept 15375269122143161184167160166130183
91 Revista ştiinţifico-practică "Info-Med" 55042411781813232124711382123204327
92 Rusin 11
93 Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 18073016310416024816621118229571374298
94 Ştiinţa Agricolă 60645494450505151424741454843
95 Ştiinţa Culturii Fizice 4182665555858565149
96 Stratum plus 38283312288158
97 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) 10607510469687373557774878093132
98 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) 9415349596952665966771119285103
99 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii) 790334240576052564742669385117
100 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale) 876594957568763566070497284114
101 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice) 917594156625051566981846896144
102 Studii Economice 22134605572
103 Studii Juridice Universitare 618363244405063595357426676
104 Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică 4896364837610895
105 Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică 1861315181520201716192112
106 Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală 301515
107 The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies 72251928
108 Tyragetia. Serie nouă 83168615456606572636361686575
109 Univers Pedagogic 5751676737667454746515325
110 Vector European 4354093544166141
111 Закон и Жизнь 103211655128114124
112 Славянские чтения 3421543564343546721
113 Электронная обработка материалов 10702053557992101881149910211193621
Total
67564
5674584458747965438589759906073543248584305412835172904165880148146135142611216547688