List
Dinamica numărului de articole din reviste din Republica Moldova înregistrate în IBN
Nr.Titlul revisteiTotal20192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
1 Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei) 2932362534023234821
2 Acta et commentationes (Ştiinţe Naturale şi Exacte) 87283722
3 Administrarea Publică 98234747880777774727554635856444818
4 Agricultura Moldovei 0
5 Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice 22816122235594935
6 Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) 24530373744394612
7 Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova 336217380495162
8 Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane 42321677252622624936
9 Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova 422134133155
10 Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul 24341343147352431
11 Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova 8815352018
12 Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu” 2850498497465514459417
13 Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie) 45525352884681206530
14 Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale 310644364475339
15 Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice 3578412544244634
16 Arta 465275154557254354869
17 Arta Medica 6048717534241832305074626165
18 Artă şi Educaţie Artistică 261252932312714186124
19 Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept) 21541201411378402321
20 BiblioScientia 10110262019917
21 Buletin de Perinatologie 7273711161107537154213010082
22 Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) 551445049524840303332575957
23 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica 4841229283028282124273033373239283028
24 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 3076887424217531121324726132119017717233219281
25 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii 85727746861787571696776797537
26 Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM 31523233432212725232223262412
27 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice" 2354033352430282520
28 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale" 916383017
29 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice" 13227423924
30 Center for Studies in European Integration Working Papers Series 5311141711
31 Chemistry Journal of Moldova 3921125272631342751322935351613
32 Computer Science Journal of Moldova 3261319192626222122231919252221245
33 Curierul Medical 116013599138141251124159113
34 Dialogica, revista de studii culturale si literatura 3939
35 Drept, Economie şi Informatică 2323
36 Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS) 82710192521
37 Economica 9622040554354585957797210912313954
38 Economie şi Sociologie 713132043588996101981132557
39 EcoSoEn 12626100
40 Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice 74312023
41 Fin-Consultant 0
42 Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente 199251721192428301025
43 Fizica şi Tehnologiile Moderne 347817162118172531282315171113192444
44 Francopolyphonie 53560695475213834458356
45 Glotodidactica 661110141714
46 History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică 441430
47 Intellectus 13732168727583817772566813612511711772133
48 Intertext 856375750109737166655556677575
49 Journal of Engineering Science 582236
50 Journal of Research on Trade, Management and Economic Development 12292019212924
51 Journal of Social Science 602238
52 Jurnalul juridic national: teorie şi practică 1590109381270329267234
53 Legea şi politologia 4916249
54 Legea şi Viaţa 4164447563556662890680366
55 Limba Română 1351120161161381691591171796914731
56 Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară 222818182440532734
57 Magazin bibliologic 4422644461618232533331910950
58 Medicina alternativă: fiziologie clinică şi metode de tratament 0
59 Medicina stomatologică 536112946576363646514303559
60 Mediul Ambiant 6483562494454615676787657
61 Meridian Ingineresc 7041960727779727462787437
62 Metaliteratură 9582146525048446452576322671007375124
63 Moldavian Journal of the Physical Sciences 5962719332727414347475967375369
64 Moldoscopie 9102962637063606152604839375924243132323331
65 Moldovan Medical Journal 126374643
66 Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică 19017496262
67 Philologia 673195345455056638066646765
68 PLURAL. History, Culture, Society 185272938402625
69 Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia 182516566
70 Problemele Energeticii Regionale 423233942393933262626292933141411
71 Psihologie, revista ştiinţifico-practică 3291018222220224038454547
72 Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială 636264841656745474139424141434010
73 Quasigroups and Related Systems 440162629292530262924201323212022214895747688
74 Relaţii internaţionale. Plus 2965359354349251220
75 Revista Arheologică 31419373333383624342337
76 Revista Botanică 39244494453493615512328
77 Revista de Etnologie şi Culturologie 550194545495152414164277244
78 Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice 9784570798385737064907665656251
79 Revista de Istorie a Moldovei 603165552525660636143595630
80 Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos” 1860671421491661631721691601611761581075614
81 Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova 260124653636323
82 Revistă de știinţe socioumane 6402743334056576461464544614023
83 Revista de studii interdisciplinare „C. Stere” 1145361
84 Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională 194649799093989179971101029713511099959210012712776
85 Revista Economică 6565
86 Revista Farmaceutică a Moldovei 8787
87 Revista Institutului Naţional al Justiţiei 72726494881717170674455685225
88 Revista Militară. Studii de securitate şi apărare 33929405548403428222320
89 Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale 75414538189706957615471773721
90 Revista Naţională de Drept 149368122152161184167160166130183
91 Revista ştiinţifico-practică "Info-Med" 55042411781813232124711382123204327
92 Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 114728104160248166155201871374298
93 Ştiinţa Agricolă 561494450505151424741454843
94 Ştiinţa Culturii Fizice 39265555858565149
95 Stratum plus 3743312288158
96 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) 98510469687373557774878093132
97 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) 9122449596952665966771119285103
98 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii) 777204240576052564742669385117
99 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale) 876594957568763566070497284114
100 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice) 885274156625051566981846896144
101 Studii Economice 22134605572
102 Studii Juridice Universitare 3831840506360535742
103 Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică 40240837610895
104 Surface Engineering and Applied Electrochemistry 53363218351510099897897
105 Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică 17315181520201716192112
106 Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală 301515
107 The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies 58111928
108 Tyragetia. Serie nouă 763615456606572636361686575
109 Univers Pedagogic 52037737667454746515325
110 Vector European 36360554166141
111 Закон и Жизнь 103211655128114124
112 Славянские чтения 16725546721
113 Электронная обработка материалов 103740557992101881149910211193621
Total
62956
1974438046795282571358445894512447884297397335193001165880148146135142611216547688