List
Dinamica numărului de articole din reviste din Republica Moldova înregistrate în IBN
Nr.Titlul revisteiTotal202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
1 Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei) 3447462534023234821
2 Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii) 11629283722
3 Administrarea Publică 102375747880777774727554635856444818
4 Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice 22816122235594935
5 Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) 24530373744394612
6 Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova 336217380495162
7 Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane 578203119394621677252622624936
8 Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova 422134133155
9 Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul 24341343147352431
10 Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova 8815352018
11 Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu” 2850498497465514459417
12 Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie) 45525352884681206530
13 Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale 310644364475339
14 Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice 3578412544244634
15 Arta 494565154557254354869
16 Arta Medica 708112717534241832305074626165
17 Artă şi Educaţie Artistică 261252932312714186124
18 Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept) 21541201411378402321
19 BiblioScientia 10110262019917
20 Buletin de Perinatologie 7617111161107537154213010082
21 Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) 59043445047504840303332575957
22 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica 4942229283028282124273033373239283028
23 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 31371497424217531121324726132119017717233219281
24 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii 87848746861787571696776797537
25 Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM 31523233432212725232223262412
26 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice" 2354033352430282520
27 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale" 1121614382915
28 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice" 146142423922
29 Center for Studies in European Integration Working Papers Series 6220141711
30 Chemistry Journal of Moldova 4022125272631342751322935351613
31 Computer Science Journal of Moldova 3321919192626222122231919252221245
32 Curierul Medical 115413593138141251124159113
33 Dialogica, revista de studii culturale si literatura 5656
34 Drept, Economie şi Informatică 2323
35 Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS) 891410192521
36 Economica 9864540554353585957797210912313954
37 Economie şi Sociologie 723232043588996101981132557
38 EcoSoEn 15454100
39 Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice 1131228302023
40 Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente 199251721192428301025
41 Fizica şi Tehnologiile Moderne 3561717162118172531282315171113192444
42 Francopolyphonie 53560695475213834458356
43 Glotodidactica 661110141714
44 History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică 441430
45 Intellectus 140552687275838177725616813612511711772133
46 Intertext 887685750109737166655556677575
47 Journal of Engineering Sciences 804436
48 Journal of Research on Trade, Management and Economic Development 128152019212924
49 Journal of Social Science 834538
50 Jurnalul juridic national: teorie şi practică 1704223381270329267234
51 Legea şi politologia 60162420
52 Legea şi Viaţa 436874577563556662890680366
53 Limba Română 1615156161161381691591171792306714731
54 Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară 222818182440532734
55 Magazin bibliologic 4695245461618232533331910950
56 Medicina stomatologică 563382946576363646514303559
57 Mediul Ambiant 6483562494454615676787657
58 Meridian Ingineresc 7041960727779727462787437
59 Metaliteratură 9582146525048446452576322671007375124
60 Moldavian Journal of the Physical Sciences 5962719332727414347475967375369
61 Moldoscopie 9416062637063606152604839375924243132323331
62 Moldovan Medical Journal 138494643
63 Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică 2311941476262
64 Philologia 707535345455056638066646765
65 PLURAL. History, Culture, Society 19112272938382522
66 Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia 19816516566
67 Problemele Energeticii Regionale 464643942393933262626292933141411
68 Psihologie, revista ştiinţifico-practică 3381918222220224038454547
69 Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială 657474841656745474139424141434010
70 Quasigroups and Related Systems 444202629292530262924201323212022214895747688
71 Relaţii internaţionale. Plus 325295359354349251220
72 Revista Arheologică 33742373333383624342337
73 Revista Botanică 4091744494453493615512328
74 Revista de Etnologie şi Culturologie 572414545495152414164277244
75 Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice 10138070798385737064907665656251
76 Revista de Istorie a Moldovei 616295552525660636143595630
77 Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos” 19281351421491661631721691601611761581075614
78 Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova 271234653636323
79 Revistă de știinţe socioumane 6484043334051576461464544614023
80 Revista de studii interdisciplinare „C. Stere” 17653615012
81 Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională 200693959093989179971101029713511099959210012712776
82 Revista Economică 6565
83 Revista Farmaceutică a Moldovei 8787
84 Revista Institutului Naţional al Justiţiei 75150494881717170674455685225
85 Revista Militară. Studii de securitate şi apărare 3713429405447403428222320
86 Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale 7691514538189706957615471773721
87 Revista Naţională de Drept 15233869122143161184167160166130183
88 Revista ştiinţifico-practică "Info-Med" 55042411781813232124711382123204327
89 Rusin 11
90 Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 125457104160248166155981871374298
91 Ştiinţa Agricolă 60645494450505151424741454843
92 Ştiinţa Culturii Fizice 4182665555858565149
93 Stratum plus 38063312288158
94 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) 10193410469687373557774878093132
95 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) 9122449596952665966771119285103
96 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii) 790334240576052564742669385117
97 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale) 876594957568763566070497284114
98 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice) 917594156625051566981846896144
99 Studii Economice 22134605572
100 Studii Juridice Universitare 539193244405063595357423248
101 Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică 4896364837610895
102 Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică 1861315181520201716192112
103 Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală 301515
104 The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies 58111928
105 Tyragetia. Serie nouă 83168615456606572636361686575
106 Univers Pedagogic 55976737667454746515325
107 Vector European 39593544166141
108 Закон и Жизнь 103211655128114124
109 Славянские чтения 16725546721
110 Электронная обработка материалов 105053557992101881149910211193621
Total
65282
743958454447405394577558325933512048494266391634892904165880148146135142611216547688