List
Dinamica numărului de articole din reviste din Republica Moldova înregistrate în IBN
Nr.Titlul revisteiTotal20192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994
1 Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei) 24941534023234821
2 Acta et commentationes (Ştiinţe Naturale şi Exacte) 593722
3 Administrarea Publică 96517747880777774727554635856444818
4 Agricultura Moldovei 0
5 Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice 22816122235594935
6 Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) 24530373744394612
7 Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova 336217380495162
8 Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane 42321677252622624936
9 Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova 422134133155
10 Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul 24341343147352431
11 Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova 8815352018
12 Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu” 2850498497465514459417
13 Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie) 45525352884681206530
14 Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale 310644364475339
15 Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice 3578412544244634
16 Arta 4385154557254354869
17 Arta Medica 596717534241832305074626165
18 Artă şi Educaţie Artistică 261252932312714186124
19 Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept) 21541201411378402321
20 BiblioScientia 10110262019917
21 Buletin de Perinatologie 6678861107537154213010082
22 Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) 550445049524839303332575957
23 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica 46421283028282124273033373239283028
24 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 29887424217531121324726132119017717233219281
25 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii 830746861787571696776797537
26 Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM 31523233432212725232223262412
27 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice" 2354033352430282520
28 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale" 916383017
29 Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice" 13227423924
30 Center for Studies in European Integration Working Papers Series 42141711
31 Chemistry Journal of Moldova 38125272631342751322935351613
32 Computer Science Journal of Moldova 31319192626222122231919252221245
33 Curierul Medical 116013599138141251124159113
34 Drept, Economie şi Informatică 2323
35 Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS) 705192521
36 Economica 94240554354585957797210912313954
37 Economie şi Sociologie 7002043588996101981132557
38 EcoSoEn 100100
39 Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice 74312023
40 Fin-Consultant 0
41 Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente 199251721192428301025
42 Fizica şi Tehnologiile Moderne 34117162119182531282315171113192444
43 Francopolyphonie 53560695475213834458356
44 Glotodidactica 661110141714
45 History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică 441430
46 Intellectus 135268727583817772566813612511711772133
47 Intertext 8195750109737166655556677575
48 Journal of Engineering Science 3636
49 Journal of Social Science 2525
50 Jurnalul juridic national: teorie şi practică 153049381270329267234
51 Legea şi politologia 4916249
52 Legea şi Viaţa 380487563556662890680366
53 Limba Română 1231161161381691591171796914731
54 Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară 222818182440532734
55 Magazin bibliologic 39523461618232533331910950
56 Medicina alternativă: fiziologie clinică şi metode de tratament 0
57 Medicina stomatologică 5252946576363646514303559
58 Mediul Ambiant 6483562494454615676787657
59 Meridian Ingineresc 7041960727779727462787437
60 Metaliteratură 9582146525048446452576322671007375124
61 Moldavian Journal of the Physical Sciences 5962719332727414347475967375369
62 Moldoscopie 88162637063606152604839375924243132323331
63 Moldovan Medical Journal 894643
64 Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică 19017496262
65 Philologia 6555345465056638066646765
66 PLURAL. History, Culture, Society 185272938402625
67 Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia 0
68 Problemele Energeticii Regionale 4003942393933262626292933141411
69 Psihologie, revista ştiinţifico-practică 32218222520224038454547
70 Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială 6104841656745474139424141434010
71 Quasigroups and Related Systems 4242629292530262924201323212022214895747688
72 Relaţii internaţionale. Plus 2965359354349251220
73 Revista Arheologică 295373333383624342337
74 Revista Botanică 39344494453493616512328
75 Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică 1132019212924
76 Revista de Etnologie şi Culturologie 5314545495152414164277244
77 Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice 91770638385737064907665656251
78 Revista de Istorie a Moldovei 5744252525660636143595630
79 Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos” 17931421491661631721691601611761581075614
80 Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova 2353353636323
81 Revistă de știinţe socioumane 59828334056576461464544614023
82 Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională 172893989179971101029713511099959210012712776
83 Revista Economică 6565
84 Revista Farmaceutică a Moldovei 8787
85 Revista Institutului Naţional al Justiţiei 701494881717170674455685225
86 Revista Militară. Studii de securitate şi apărare 32616405548403428222320
87 Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale 740538189706957615471773721
88 Revista Naţională de Drept 147752122152161184167160166130183
89 Revista ştiinţifico-practică "Info-Med" 55042411781813232124711382123204327
90 Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 1119104160248166155201871374298
91 Ştiinţa Agricolă 561494450505151424741454843
92 Ştiinţa Culturii Fizice 36538555858565149
93 Stratum plus 3721312288158
94 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) 98510469687373557774878093132
95 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) 87132596952665966771119285103
96 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii) 7574240576052564742669385117
97 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale) 8174957568763566070497284114
98 Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice) 8402356625051566981846896144
99 Studii Economice 22134605572
100 Studii Juridice Universitare 3831840506360535742
101 Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică 362837610895
102 Surface Engineering and Applied Electrochemistry 53363218351510099897897
103 Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică 105201716192112
104 Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală 301515
105 The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies 391128
106 Tyragetia. Serie nouă 763615456606572636361686575
107 Univers Pedagogic 488727671474746515325
108 Vector European 2514466141
109 Закон и Жизнь 103211655128114124
110 Славянские чтения 16725546721
111 Электронная обработка материалов 100811557992101881149910211193621
Total
60241
164381144295212569658455894512447884297397335193001165880148146135142611216547688