IBN
Закрыть

Новости

10/31/2018 - 22:34

La sfârșitul lunii octombrie, Instrumentul Bibliometric Național (IBN) a fost înregistrat în OpenDOAR, ceea ce contribuie la creșterea nivelului de vizibilitate a publicațiilor științifice în Acces Deschis ale cercetătorilor din Republica Moldova.

01/18/2018 - 14:50

Pentru facilitarea accesului cercetătorilor membri ai rețelei ACADEMICA la diverse resurse informaționale, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale a devenit abonat la cele 4 programe din cadrul Research4Life - HINARI, AGORA, OARE și ARDI.  

Страницы

Arhiva

Последние зарегистрированные номера журналов

S-au finalizat consultărilor publice privind clasificarea rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare. Pentru discuții a fost propusă clasificarea elaborată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a inclus 4 categorii de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare. Aceste clasificări au fost transmise spre consultare tuturor institutelor de cercetare, universităților, autorităților cu atribuții în managementul și evaluarea cercetării, ministerelor și altor autorități cu atribuții în finanțarea, controlul și evidența activităților științifice. Dintre acestea, 58 de instituții, organizații, factori de decizie au trimis avize, opinii cu privire la clasificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.

Mai multe detalii – la https://idsi.md/rezultatele-consultarii-publice-tipuri-rezultate-cercetare-dezvoltare
logo Idsi

Последние зарегистрированные номера журналов

Fizica şi Tehnologiile Moderne

Номер 3-4 (75-76) / 2021, дата регистрации в IBN 27.01.2022
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)

Номер 4 (26) / 2021, дата регистрации в IBN 26.01.2022
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii

Номер 1 (343) / 2021, дата регистрации в IBN 25.01.2022

Последние зарегистрированные сборники материалов конференций

подробнее...
Educația în fața noilor provocări

Vol.2 / 2021, дата регистрации в IBN 27.01.2022
Scientific Collection ”InterConf”

Vol.96 / 2022, дата регистрации в IBN 27.01.2022

Последние публикации

details...
Russian