IBN
Закрыть

Search


Последние зарегистрированные номера журналов

подробнее...
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)

Номер 9 (169) / 2024, дата регистрации в IBN 20.02.2024
Stratum plus

Номер / 2023, дата регистрации в IBN 19.02.2024
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

Номер 1 (44) / 2023, дата регистрации в IBN 17.02.2024

Последние зарегистрированные сборники материалов конференций

подробнее...
Advanced Materials Research

2014, дата регистрации в IBN 27.02.2024
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor

Vol.4 / 2023, дата регистрации в IBN 27.02.2024
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești

Ediția 27, Vol.2 / 2023, дата регистрации в IBN 26.02.2024
Romanian