IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-07 11:46
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 6 / 2023  (2 din 2)16    CZU
 2023  (2 din 2)43    
Nr. 1(171)27CZU
Nr. 6(166)16CZU
 2022  (2 din 2)39    
Nr. 6(156)28CZU
Nr. 1(151)11CZU
 2021  (2 din 2)45    
Nr. 6(146)23CZU
Nr. 1(141)22CZU
 2020  (2 din 2)48    
Nr. 6(136)27CZU
Nr. 1(131)21CZU
 2019  (2 din 2)33    
Nr. 6(126)13CZU
Nr. 1(121)20CZU
 2018  (2 din 2)42    
Nr. 6(116)14CZU
Nr. 1(111)28CZU
 2017  (2 din 2)40    
Nr. 6(106)20CZU
Nr. 1(101)20CZU
 2016  (2 din 2)57    
Nr. 6(96)32CZU
Nr. 1(91)25CZU
 2015  (2 din 2)60    
Nr. 6(86)25CZU
Nr. 1(81)35CZU
 2014  (2 din 2)52    
Nr. 6(76)22
Nr. 1(71)30
 2013  (2 din 2)56    
Nr. 6(66)29
Nr. 1(61)27
 2012  (2 din 2)48    
Nr. 6(56)18
Nr. 1(51)30
 2011  (2 din 2)42    
Nr. 6(46)17
Nr. 1(41)25
 2010  (2 din 2)66    
Nr. 6(36)29
Nr. 1(31)37
 2009  (2 din 2)93    
Nr. 6(26)54
Nr. 1(21)39
 2008  (2 din 2)84    
Nr. 7(17)38
Nr. 2(12)46
 2007  (2 din 2)118    
Nr. 754
Nr. 164
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (25.06.2021-25.06.2025)
  • B (18.07.2017-24.06.2021)
  • B (21.05.2015-17.07.2017)
  • C (27.06.2013-21.05.2015)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole966122719423805403173
Volume34506712002
Total1000127786525807

Vizualizări   1307Descărcări   89

Conţinutul numărului de revistă

Substanţele biologic active ca factori sanogeni ai organismelor VII 3-13

CZU: 633.88:57.08:616.1

Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Para Iulian , Cojocari Lidia , Pozdneacova Ilona , Druţa Adriana , Ilieş Ana , Cojocari Ana , Ciocîrlan Victor
Modelarea şi adaptarea proceselor metabolice prin intermediul substanţelor biologic active 14-19

CZU: 57.088.6:616.379-008.64

Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Pozdneacova Ilona , Para Iulian , Cojocari Ludmila , Druţa Adriana , Ciocîrlan Victor , Ilieş Ana , Cojocari Ana
Interrelaţiia glandei tiroide a pancreasului endocrin în diabetul experimental pe fundalul administrării tincturii de propolis 20-25

CZU: 616.633:616.43:638.135

Druţa Adriana , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Crivoi Aurelia
Acţiunea diverselor raţii alimentare asupra procesului de multiplicare a streptococilor intestinali 26-30

CZU: 612.3:579.86

Bogdan Victoria , Strutinschi Tudor , Timoşco Maria , Velciu Aliona , Strocova Valentina
Conţinutul comparativ al aminoacizilor liberi în serul sangvin și în salivă 31-35

CZU: 612.1:612.018

Garaeva Svetlana , Leorda Ana , Postolati Galina , Porneala Ina , Kovarschi Nina , Redcozubova Galina
Влияние калорийности рациона на состояние некоторых элементов антиоксидантной системы эритроцитов 36-41

CZU: 612.39:612.111

Струтинский Ф.А. , Гараева Светлана , Фурдуй Влада , Постолати Галина , Строкова Валентина , Полякова Лилия , Чокинэ Мариана , Коварская Нина
Imunoprofilaxia contra bolii newcastle în condiţiile reproducerii intensive a păsărilor 42-47

CZU: 598.2:619:616.1/.9

Balan Ion , Petcu Igor , Şumanschii Andrei , Demcenco Boris , Zestrea Nicolai , Gramovici Veaceslav , Roşca Fedosia
Progresia biologică a guvizilor în Republica Moldova: cauzele determinante și metodele de control numeric 48-55

CZU: 597:574.5(478)

Bulat Dumitru , Toderaş Ion , Fulga Nina , Bulat Denis , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Dadu Ana
New records of Dopasia gracilis (Squamata: Anguidae) in bach ma national park, Thua Thien-Hue province 56-60

CZU: 712.2(597)

Hoang Ngoc Thao , Ho Anh Tuan , Ong Vinh An , Thi Hong Lam Le
Diversitatea taxonomică şi bioecologică a speciilor de plante sinantrope din cadrul pădurilor de stejar pufos (Quercus pubescens Willd.) din Republica Moldova 61-65

CZU: 630:582.632.2:57.06(478)

Bulicanu Dorina
Carotenoid biosynthesis potential and morphological characters of Rhodotorula gracilis yeast under the action of Fe3O4 nanoparticles 66-70

CZU: 579.22:579.23

Beshliu Alina
Evaluarea acţiunii lignohumatului de potasiu asupra diviziunii celulare la Allium cepa L 71-75

CZU: 635.2:635-18:581.1

Frunză Maria , Bârsan Ana , Begu Tamara
Testarea susceptibilităţii unor soiuri de cartofi către speciile de nematode Ditylenchus destructor și D. dipsaci 76-81

CZU: 635.1:632.651

Melnic Maria , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan
Influența preparatului „Fitomag” asupra modificării valorilor unor indici biochimici la fructele de măr pe parcursul perioadei de păstrare îndelungată 82-85

CZU: 634.1:575

Nicuţa Alexandru
Optimizarea mediului nutritiv pentru cultivarea tulpinii Penicillium funiculosum – sursă de catalază 86-91

CZU: 612.39:663.15

Sîrbu Tamara
Profilul activităţii catalazei şi producerii de proteine la Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 sub influenţa nanoparticulelor ZnO 92-96

CZU: 579.222:577.152:547.96:582.282

Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia
Specificul înfrunzirii descendenţilor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) în diferite provenienţe 97-107

CZU: 582.632.2:630.165.3:581.45

Cuza Petru
Procesul de restabilire naturală a florei pe suprafața haldelor de steril și reconstrucția ecologică a haldelor de steril proaspăt depozitate în cariera ,,Lafarge ciment” (Moldova) S.A. or. Rezina 108-112

CZU: 574(478):(581.6+581.9)

Certan Corina
Diversitatea taxonomică şi bioecologică a producătorilor primari din ecosistemul de stejar pufos (Quercus pubescens Willd.) din Republica Moldova 113-120

CZU: 630:582.632.2:574.4(478)

Bulicanu Dorina
Rolul grădinilor mănăstirești în arhitectura peisajeră 121-124

CZU: 712.03:712.4

Ciubuc Natalia , Onica Natalia
Sinteza și studiul proprietăților antioxidative ale unor noi derivați ai benzoxazolilor 125-132

CZU: 542.057:547.497

Rusnac Anna , Rusnac Roman , Garbuz Olga , Barbă Nicanor , Gulea Aurelian
Sinteza unor derivați ai 1,2,4-triazolului în baza n-[4-(3-metil-5-sulfanil-4h-1,2,4-triazol-4-il)fenil]acetamidei 133-143

CZU: 547.792.2

Rusnac Roman , Garbuz Olga , Barbă Nicanor , Gulea Aurelian , Balan Greta , Bruduniuc Olga
Synthesis, characterization and biological activity of copper(ii), nickel(II), cobalt(iii) and iron(III) coordination compounds with 1-(2-hydroxyphenyl)ethanone N(4)-allyl-s-methylisothiosemicarbazone 144-150

CZU: 541.49:547.497.1

Usataia Irina
A study of the physicochemical properties of some oxidized enotannins 151-155

CZU: 615.322:547.98

Petrov Natalia
α-benzildioximați ai fierului(II) cu liganzi heterociclici ce conțin azot 156-161

CZU: 542.546.72

Covaci (Ciobănică) Olga
Cinetica proceselor de nitrozare a amoxicilinei cu ioni nitriţi şi inhibiţia formării N-nitrozoamoxicilinei 162-169

CZU: 54.06:547.963.32

Gonţa Maria , Sîrbu Elena
Înlăturarea coloranţilor textili şi a substanţelor auxiliare prin electroflotare la prima etapă 170-178

CZU: 41.183:547.625:66.06

Matveevici Vera , Gonţa Maria , Mocanu Larisa , Porubin Veronica
Indicele de geoacumulare şi gradul de poluare cu metale grele a sedimentelor subacvatice din Republica Moldova 179-187

CZU: 502/540.45(478):543.3

Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Ţurcan Sergiu