IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-23 07:07
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 1)18    CZU
 2023  (1 din 1)18    
Nr. 1 18CZU
 2022  (2 din 1)31    
Nr. 2 16CZU
Nr. 1 15CZU
 2021  (2 din 1)33    
Nr. 2 16CZU
Nr. 1 17CZU
 2020  (2 din 2)48    
Nr. 2 24CZU
Nr. 1 24CZU
 2019  (4 din 2)116    
Nr. 4 22CZU
Nr. 3 31CZU
Nr. 2 30CZU
Nr. 1 33CZU
 2018  (2 din 1)66    
Nr. 2 38CZU
Nr. 1 28CZU
 2017  (5 din 1)141    
Nr. 5 31CZU
Nr. 4 26CZU
Nr. 3 29CZU
Nr. 2 25CZU
Nr. 1 30CZU
 2016  (3 din 1)85    
Nr. 3 28CZU
Nr. 2 26CZU
Nr. 1 31CZU
imagine

pISSN: 2345-1971
eISSN: 2587-4128
Supremația Dreptului
Suprématie dE Droit
Supremacy of Law
Верховенство Права
Categoria:
  • B (24.02.2023-24.03.2027)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole5381839063388352151
Volume2113531888
Total5591974374276

Vizualizări   642Descărcări   160

Conţinutul numărului de revistă

Istoricul codificării materiei de drept privat în Republica Moldova 8-28

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.01

CZU: 341.9(478)

Avornic Gheorghe , Cojocaru Violeta , Moraru Iulian
Freedom of speech as a fundamental right within the situational context of the Republic of Moldova and Transnistria 29-36

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.02

CZU: 342.727(478-24)

Domente Marin
Procedura de depunere a cererii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 37-45

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.03

CZU: 341.645

Sosna Alexandru , Colceanov Vadim
Взаимодействие конституционных гарантий прав человека с властью, экономикой и капи­талом 46-55

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.04

CZU: 342.7

Ternovschi Alexandr
Конституционные основы развития организаций саморегулирования как способ защиты от коррупции 56-68

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.05

CZU: 343.352

Ignatiev Vasile
On regulation of cryptocurrency: international experience 69-83

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.06

CZU: 346.7:339.727.22

Florea Eugen , Pustelnik Elena S.
Clasificarea actelor codificate 84-91

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.07

CZU: 340.134

Postu Ion , Tentiuc Elena
Generalities on legal regulation of cartel agreements 92-99

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.08

CZU: 346.546

Bologan Dumitriţa
Unele aspecte generale privind medierea: noțiune, esență, conținut 100-108

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.09

CZU: 347.965.42

Soroceanu Igor
Necesitatea întăririi instituției medierii în cauze comerciale în România și în RepublicaMoldova 109-119

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.10

CZU: 347.965.42(498-478)

Mihalescu Constantin
Regimul juridic al gestionării deşeurilor în Republica Moldova 120-128

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.11

CZU: 349.6(478)

Creţu Adrian
Legalitatea «cotei-părţi» în facturarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 129-135

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.12

CZU: 349.6:351.77

Belecciu Liliana
Анализ закона Республики Молдова о предо­ставлении пособия в случае смерти одного из супругов 136-147

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.13

CZU: 349.23:364.3

Capşa Tudor
Отдельные аспекты подготовки прокурора к представлению государственного обвинения в судебной инстанции 148-156

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.14

CZU: 343.133

Sult Gheorghii
Bariera între iresponsabilitate și responsabilitate. Considerații privind expertiza medico-legală psihiatrică în dreptul penal 157-163

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.15

CZU: 340.6

Şomicu (Banu) Marcela
Становление уголовно-исполнительной си­стемы Советской Украины (первая половина ХХ века) 164-172

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.16

CZU: 343.81(477)

Lesi Irina
Цифровые технологии: состояние и перспективы правового регулирования в Российской Федерации и Республике Молдова (Обзор международного круглого стола) 173-181

DOI: 10.52388/2345-1971.2021.1.17

CZU: 34:004[(470+571)+478)]

Avornic Gheorghe , Chucha Serghei