IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-01 11:42
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 1)17
  2020  (2 din 2)48
  2019  (4 din 2)116
  2018  (2 din 1)66
  2017  (5 din 1)141
  2016  (3 din 1)85
imagine

pISSN: 2345-1971
Supremația Dreptului
Suprématie dE Droit
Supremacy of Law
Верховенство Права

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole4733157232328786
Volume174293576
Total49035865899

Vizualizări   301Descărcări   55

Conţinutul numărului de revistă

Rolul statului și a conducătorilor din sistemul ocrotirii sănătăţii în condiţiile crizei economico-financiare

8-15

DOI: 10.5281/zenodo.4282157

CZU: 342.5:614.2

Avornic Gheorghe, Copăceanu Cristina

Unele argumente privind necesitatea schimbării paradigmei educației olimpice în acord cu pedagogia juridică a domeniului

16-23

DOI: 10.5281/zenodo.4282175

CZU: 349:796.032

Voicu Alexandru-Virgil, Avornic Gheorghe

Privire generală asupra contravenţiei de mediu

24-31

DOI: 10.5281/zenodo.4282181

CZU: 342.92:349.6

Creţu Adrian, Creţu Adrian

Strategia națională de securitate a republicii moldova ca instrument de protejare a securității naționale

32-42

DOI: 10.5281/zenodo.4282189

CZU: 351.86(478)

Poalelungi Mihail, Cristea (Bîtcă) Gabriela

Aspecte conceptuale privind sistemul de servicii sociale din Republica Moldova

43-50

DOI: 10.5281/zenodo.4282265

CZU: 364(478)

Romandaş Nicolae, Sacara Ana

Proprietatea revocabilă – modalitate juridică a exercițiului dreptului de proprietate

51-57

DOI: 10.5281/zenodo.4282281

CZU: 347.23

Ardelean Grigore, Creţu Adrian

Activitatea analitică ca atribuție a Centrului Național Anticorupție: concept și afirmare în calitate de instrument anticorupție

58-68

DOI: 10.5281/zenodo.4282307

CZU: 343.352

Talmaci Francisco

Seminare privind mecanismele naționale și internaționale de prevenire a torturii

69-75

DOI: 10.5281/zenodo.4282319

CZU: 343.255:341.231.14

Zaharia Serghei, Borşevski Andrei, Sosna Boris

Referendumul republican ca exercițiu de legiferare. aspecte tehnico-juridice

76-80

DOI: 10.5281/zenodo.4282332

CZU: 342.573

Vaculovschi Ghenadie

Despre necesitatea incriminării faptei de recrutare a mercenarilor la alin. (2) art. 141 - activitatea mercenarilor, din codul penal al Republicii Moldova

81-89

DOI: 10.5281/zenodo.4282529

CZU: 343.3(478)

Grecu Raisa, Macovei Vera

Studiu comparat privind reglementarea normativă a serviciilor publice desconcentrate

90-95

DOI: 10.5281/zenodo.4282334

CZU: 342.9

Slusarenco Svetlana

Problematicile supravegherii parlamentare ale organelor securității naționale

96-104

DOI: 10.5281/zenodo.4282339

CZU: 342.5:351.746

Fondos Igor

Caracteristicile procedurilor speciale în codul de procedură civilă al Republicii Moldova

105-109

DOI: 10.5281/zenodo.4282398

CZU: 347.9(478)

Prisac Alexandru, Corjan Angela

Răspunderea profesională a antrenorilor

110-126

DOI: 10.5281/zenodo.4282402

CZU: 347.56:796.071.4

Voicu Alexandru-Virgil, Voicu Bogdan-Iosif

Studiu comparativ al legislației privind răspunderea penală pentru constrângerea de a face declarații

127-136

DOI: 10.5281/zenodo.4282407

CZU: 343.435

Jenunchi Elena

Încluderea în dreptul internaţional a răspunderii juridico-penale pentru poluarea apei

137-142

DOI: 10.5281/zenodo.4282413

CZU: 341.4:349.6

Boşcaneanu Marcel

Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.141 al codului penal al Republicii Moldova

143-149

DOI: 10.5281/zenodo.4282419

CZU: 343.3(478)

Macovei Vera

Гражданское общество в Республике Молдова: на пути развития

150-157

DOI: 10.5281/zenodo.4282467

CZU: 347.471

Сосна Борис

Theoretical and methodological foundations of the analysis of governance focused on human rights

158-164

DOI: 10.5281/zenodo.4282469

CZU: 342.7

Ciobanu Rodica

Conceptul fundamentării dreptului procesual contravențional

165-171

DOI: 10.5281/zenodo.4282525

CZU: 342.92

Creţu Adrian

Unele reflecții privind importanța sistematizării actelor normative interne, emise de către angajator la nivelul unității

172-178

DOI: 10.5281/zenodo.4283598

CZU: 349.2

Gamureac Alexandru

Obiectul juridic al infracțiunii de constrângere de a face declarații

179-184

DOI: 10.5281/zenodo.4283612

CZU: 343.226

Grecu Raisa, Jenunchi Elena