IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-31 12:12
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)20    CZU
 2023  (1 din 2)20    
Nr. 1(44)20CZU
 2022  (2 din 2)57    
Nr. 2(43)27CZU
Nr. 1(42)30CZU
 2021  (4 din 2)138    
Nr. 4(41)50CZU
Nr. 3(40)16CZU
Nr. 2(39)25CZU
Nr. 1(38)47CZU
 2020  (2 din 2)71    
Nr. 2(37)30CZU
Nr. 1(36)41CZU
 2019  (2 din 2)63    
Nr. 2(35)36CZU
Nr. 1(34)27CZU
 2018  (2 din 2)64    
Nr. 2(33)24CZU
Nr. 1(32)40CZU
 2017  (2 din 2)83    
Nr. 2(31)52CZU
Nr. 1(30)31CZU
 2016  (2 din 2)76    
Nr. 2(29)47CZU
Nr. 1(28)29CZU
 2015  (4 din 2)108    
Nr. 4(27)20CZU
Nr. 3(26)33CZU
Nr. 2(25)26CZU
Nr. 1(24)29CZU
 2014  (3 din 2)95    
Nr. 3(23)23CZU
Nr. 2(22)33CZU
Nr. 1(21)39CZU
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (21.12.2017-21.12.2019)
  • C (24.11.2014-20.12.2017)
  • C (28.11.2013-23.11.2014)
  • C (30.04.2009-27.11.2013)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole775563639997477077
Volume24357971910
Total79959943611884

Vizualizări   909Descărcări   70

Conţinutul numărului de revistă

Elegia pentru trombon şi orchestră de cameră de Oleg Negruţa în viziunea interpreţilor Andrei Ţucanov şi Vladimir Şandov: analiză comparată 7-11

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.01

CZU: [785.16:780.646.2.083.42]:781.68

Juncu Alexandru , Andrieş Vladimir
Период в теории музыкальных форм 12-16

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.02

CZU: 781.5

Циркунова Светлана
Instrumente cu coarde ciupite în epoca renaşterii: repere istorice 17-21

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.03

CZU: 780.614.1.034

Agafița Mihail
Некоторые психологические особенности учащихся категории «ранней взрослости» в контексте начального обучения фортепиано 21-26

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.04

CZU: [780.8:780.616.433]:372.8

Мельник Тамара
Sonatina pentru flaut şi pian de H. Dutilleaux: particularităţile genului şi limbajului muzical 27-31

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.05

CZU: [780.8:780.641.2.082.3]:781.61

Rojnoveanu Angela
Рапсодия для скрипки, виолончели и фортепиано композитора Ливиу Штирбу в контексте ассимиляции стилевых и жанровых особенностей массовой музыкальной культуры 32-38

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.06

CZU: 785.73.083.51:781.61

Плешкан Ирина , Ткаченко Виктория
Principiul holismului şi metoda de traducţie în înţelegerea dramaturgiei muzicale şi coregrafice 38-43

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.07

CZU: 782.9:792.8.027

Sambriş Elena
Жизнеописание М. Чеботари в монографических исследованиях 43-48

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.08

CZU: 782.1.071.2(478):001.891(048.8)

Пилипецкий Сергей
Eficienţa metodologiei complexe de pregătire fizică şi training mintal în combaterea anxietăţii la vocalişti 49-53

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.09

CZU: 784.93

Blîndu Adela
Соната для скрипки и фортепиано Владимира Ротару: особенности музыкального языка, композиции и драматургии 54-58

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.10

CZU: [780.8:780.614.332.082.2]:781.61

Саулова Инесса
Contrabasul: istorie şi contemporaneitate 58-64

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.11

CZU: 780.614.335.03

Socican Igor
Архивные документы государственных специальных хранилищ Республики Молдова как информационный источник для воссоздания начального этапа развития хоровой капеллы Дойна 65-69

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.12

CZU: 784.087.68:061.231(478)

Блынду Наталья
Камерно-вокальная музыка Шуберта в музыковедческой интерпретации 70-75

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.13

CZU: 784.3:001.891(048.8)

Туря Елена
Schiţă biografică a compozitorului A. Mulear 76-80

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.14

CZU: 78.071.1(478)

Trocinel Daniela
Проблемы исполнительской интерпретации произведений Ф. Шопена на примере баллады №1, ор.23 80-86

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.15

CZU: [780.8:780.616.433.083.52]:781.68

Усачев Алексей
Особенности музыкального языка и композиции в сочинении Снежаны Пысларь для фортепиано три музыкальных портрета: Шопен, Скрябин, Рахманинов 86-90

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.16

CZU: [780.8:780.616.433.083.1]:781.61

Кабаков Дмитрий
Фактура сонаты-воспоминание (ор. 38, № 1) Николая Метнера сквозь призму исполнительских задач 91-97

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.17

CZU: [780.8:780.616.433.082.2]:781.6

Георгиева Мария
Salvgardarea panoului din mozaic arta (atributele artei), autor Mihai Burea: atribut de valorificare a patrimoniului cultural naţional 98-104

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.18

CZU: 738.5:744.8

Jabinschi Ion
Valorificarea patrimoniului cultural al neamului prin monumente de arhitectură de exterior şi interior lăsate uitării – vila urbană Vladimir Herţa, „perla barocă” din Chişinău 105-115

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.19

CZU: 725.94(478-21)

Munteanu Angela
Importanţa soclului în sculptură, forma şi rolul acestuia 115-119

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.20

CZU: 730.024.5

Dobrovolschi Oleg
Valorificarea obiectelor de podoabă în procesul de formare profesională a studenţilor 120-124

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.21

CZU: 739.2:37

Maţcan-Lîsenco Inga
Competenţa de modelare şi metode de modelare în ceramica artistică 124-128

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.22

CZU: 738.021.5

Carp Mariana
Teoria şi metodele de predare ale artei cămăşii tradiţionale cu altiţă 129-133

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.23

CZU: 391.2:746.34(498+478)+391.2:746.4(498+478)

Bîzgu Tatiana
Evoluţia terminologică a fenomenului de comunicare 134-139

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.24

CZU: 316.77

Comendant Tatiana , Curchi Veronica
Contribuţia disciplinelor socio-umaniste în dezvoltarea competenţelor civice europene la tineretul creator 140-143

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.25

CZU: 36.016:316.62

Lazarev Ludmila
Lifelong learning challenges and opportunities for traditional universities 144-147

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.26

CZU: 378.4:374.7.09

Valueva Marina
Nicolae Iorga şi educaţia pentru patrimoniu 147-151

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.27

CZU: 9-05(498)+904(498):37

Prohin Andrei
Imaginea lui Pygmalion în creaţia lui Arcadie Suceveanu 152-157

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.28

CZU: 821.135.1-1.09

Fonari Victoria
Practici postmoderniste în teatrul de operă contemporan 158-163

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.29

CZU: 792.54.038.6+782.1.01

Ciobanu Liliana
Rolul inteligenţei emoţionale în gestionarea relaţiilor interpersonale în contextul pandemiei COVID-19 163-167

DOI: 10.55383/amtap.2022.1.30

CZU: 159.942+316.47:616-036.21/.22

Valueva Marina