IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-19 17:28
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)20    CZU
 2023  (1 din 2)20    
Nr. 1(44)20CZU
 2022  (2 din 2)57    
Nr. 2(43)27CZU
Nr. 1(42)30CZU
 2021  (4 din 2)138    
Nr. 4(41)50CZU
Nr. 3(40)16CZU
Nr. 2(39)25CZU
Nr. 1(38)47CZU
 2020  (2 din 2)71    
Nr. 2(37)30CZU
Nr. 1(36)41CZU
 2019  (2 din 2)63    
Nr. 2(35)36CZU
Nr. 1(34)27CZU
 2018  (2 din 2)64    
Nr. 2(33)24CZU
Nr. 1(32)40CZU
 2017  (2 din 2)83    
Nr. 2(31)52CZU
Nr. 1(30)31CZU
 2016  (2 din 2)76    
Nr. 2(29)47CZU
Nr. 1(28)29CZU
 2015  (4 din 2)108    
Nr. 4(27)20CZU
Nr. 3(26)33CZU
Nr. 2(25)26CZU
Nr. 1(24)29CZU
 2014  (3 din 2)95    
Nr. 3(23)23CZU
Nr. 2(22)33CZU
Nr. 1(21)39CZU
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (21.12.2017-21.12.2019)
  • C (24.11.2014-20.12.2017)
  • C (28.11.2013-23.11.2014)
  • C (30.04.2009-27.11.2013)
Pagina web: http://revista.amtap.md/
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22238720
Fax: (+373)22238214
Adresa: str. A.Mateevici 111, Chişinău, 2009

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7755758471009977077
Volume24365981910
Total79961244512009

Vizualizări   1528Descărcări   98

Conţinutul numărului de revistă

Principiile pedagogice ale lui Serghei Lunchevici6-11

CZU: 780.8:780.614.332.071.4(478)+780.8:780.614.332:781.68

Brînzilă-Coșleț Zinaida
The influence of interpretative art on the formation of the students` aesthetic views11-14

CZU: 78.032/.036:37+[780.8:780.649]:781.68+780.8:780.649.071.2(478)

Sviridenko Natalia
Служение музыке: Ирина Столяр – штрихи к творческому портрету14-19

CZU: 780.8:780.616.433.071.2(478)+780.8:780.616.433.071.4(478)

Гупалова Елена
Музыкальное время в музыкально-теоретических рефлексиях Оливье Мессиана20-23

CZU: 78.01+781.62

Рынденко Оксана
Optimizarea măiestriei vocaliștilor prin trainingul mintal și pregătirea fizică profesional-aplicativă23-27

CZU: 784.93

Blăndu Adela
Ethnics adaptation techniques in world music 28-34

CZU: 78.036.9:781.7+784.66.071.2(410)+784.66.071.2(477)

Fedorova Iia
Influențe stilistice în sonata pentru vioară și pian în si minor de Ștefan Neaga35-40

CZU: [780.8:780.614.332.082.2]:781.61

Florea Augustina
Стилевые ориентиры и эстетические особенности фортепианной музыки Тору Такемицу40-45

CZU: [780.8:780.616.433]:782.6+78.01+8.071.1(510)

Гуминюк Станислав
Particularitățile predării disciplinei dans sportiv la studenții coregrafi46-49

CZU: 793.3:378.6

Varnacova Eleonora
Importanța disciplinei ritmica în procesul de educare a studenților actori49-52

CZU: 792.028.3+792.327

Mardari Oleg
A fi Elena sau: „la om (actor) totul trebuie să fie frumos…”53-61

CZU: 792.026:82-2

Cozaru Nelli
Киномонтаж как система: от теории к реальной практике61-68

CZU: 778.582

Каминский Андрей
Importanța mișcării scenice în teatrul de animație68-71

CZU: 793.3+792.97

Mardari Oleg
Realizarea sonoră a filmului de ficţiune în era digitală71-77

CZU: 791.636:534

Buruiană Andrei
Conservarea panoului din mozaic „arta (atributele artei)”  realizat de Mihai Burea78-84

CZU: 738.5

Jabinschi Ion , Jabinschi Valeriu
Repere metodologice ale instruirii studenților ceramiști84-89

CZU: [738.021+738.5]:378.147

Carp Mariana
Cultura dezbaterii și a dialogului în predarea disciplinelor socio-umane90-94

CZU: 37.02:159.9

Lazăr Ludmila
Jocul didactic – formă eficientă de instruire interactivă94-97

CZU: 378.147:159.9

Crăciun Claudia
Formarea profesională a studenților pe parcursul practicii de culturalizare97-100

CZU: [378.147+378.6]:008

Galac Lucia
Chestionarea studenților: constatări, sugestii, recomandări101-104

CZU: 378.146:316.346

Crăciun Claudia , Comendant Tatiana
Современный педагог в оценках студентов художественного ВУЗА 104-109

CZU: 378.126+378.6

Юдина Екатерина , Комендант Татьяна
Specificul predării / învățării limbii italiene în instituții cu profil muzical109-113

CZU: 78.078.51:811.131.1

Cazacu Lidia
Музыкотерапия как метод арт-терапии в коррекции эмоциональных состояний113-119

CZU: 78:159.9

Валуева Марина
Aplicarea viziunii sistemice în metodologia cercetării designului119-123
Florea Eleonora